Kontrakty

Kontrakty

Funkcjonalność „Kontrakty” z menu „Personel” służy do zarządzania kontraktami podpisywanymi z personelem medycznym. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka personelu. W wyszukiwarce widoczny jest przycisk „Podgląd listy kontraktów”, który pozwala na szybki podgląd listy wszystkich kontraktów. Po jego kliknięciu otwiera się nowe okno z listą kontraktów. Przy każdym kontrakcie widoczny jest przycisk „Przejdź” umożliwiający szybkie przejście do kontraktów danego personelu.

Wyszukiwanie kontraktów możliwe jest za pomocą dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

 • imię
 • nazwisko
 • PESEL
 • numer prawa wykonywania zawodu

Po wprowadzeniu kryteriów i naciśnięciu przycisku „Szukaj” wyświetlana jest lista pracowników spełniających kryteria wyszukiwania a przy każdym z nich przyciski „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danej osobie z personelu wyświetla się lista kontraktów personelu (lub informacja o braku kontraktów) a poniżej przycisk „Dodaj kontrakt” umożliwiający wprowadzenie nowego kontraktu.

Po kliknięciu przycisku „Dodaj kontrakt” wyświetla się formularz dodawania nowego kontraktu, w którym, w którym obok podstawowych danych kontraktu możliwe jest wprowadzenie także jego treści oraz pozycji odpowiadających warunkom rozliczania kontraktu. Wprowadzanie treści odbywa się za pomocą edytora umożliwiającego formatowanie tekstu (zmiana rozmiaru czcionki, wyrównanie, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny, indeks górny), tworzenie wypunktowań (numerowanych i nienumerowanych), wstawianie symboli i tabel na zasadzie takiej jak edytory typu OpenOffice, LibreOffice czy Microsoft Word. Umieszczenie w treści kontraktu znaczników postaci {NAZWA ZNACZNIKA} spowoduje, że zostaną one automatycznie zastąpione odpowiednimi danymi. Zdefiniowane zostały następujące znaczniki:

 • {X} - automatycznie wygenerowane zapisy odpowiadające zdefiniowanym pozycjom kontraktu
 • {DATA} - data podpisania kontraktu
 • {NUMER} - numer kontraktu
 • {OD} - data początku obowiązywania kontraktu
 • {DO} - data końca obowiązywania kontraktu
 • {PLACOWKA_NAZWA_1}, {PLACOWKA_NAZWA_2}, ... - nazwy placówek zaczerpnięte ze zdefiniowanych pozycji kontraktu
 • {PLACOWKA_ADRES_1}, {PLACOWKA_ADRES_2}, ... - adresy placówek zaczerpnięte ze zdefiniowanych pozycji kontraktu
 • {ZAKLAD_NAZWA} - nazwa zakładu
 • {ZAKLAD_SIEDZIBA} - adres siedziby zakładu
 • {ZAKLAD_KRS} - KRS zakładu
 • {ZAKLAD_REGON} - REGON zakładu
 • {ZAKLAD_NIP} - NIP zakładu
 • {PERSONEL_IMIE} - imię personelu
 • {PERSONEL_NAZWISKO} - nazwisko personelu
 • {PERSONEL_ADRES} - adres personelu
 • {PERSONEL_NPWZ} - NPWZ personelu
 • {PERSONEL_NIP} - NIP personelu
 • {PERSONEL_REGON} - REGON personelu

W formularzu dodawania kontraktu możliwe jest zdefiniowanie dowolnej ilości pozycji kontraktu pięciu różnych rodzajów:

 • pozycje kontraktu w odniesieniu do wizyt NFZ-owych
 • pozycje kontraktu w odniesieniu do wizyt komercyjnych
 • pozycje kontraktu w odniesieniu do usług NFZ-owych
 • pozycje kontraktu w odniesieniu do usług komercyjnych
 • pozycje w odniesieniu do usług wewnętrznych

Pozycje kontraktu w odniesieniu do wizyt NFZ-owych określają stawki według których personelowi będzie naliczana wypłata za realizację wizyt NFZ-owych spełniających określone warunki. Stawki mogą być definiowane w formie kwoty za wizytę (wypłata należna personelowi jest uzależniona od ilości zrealizowanych przezeń wizyt) lub kwoty za godzinę (wypłata należna personelowi jest uzależniona od czasu trwania zrealizowanych przezeń wizyt). Dla każdej stawki można określić warunki przy jakich powinna być realizowana wypłata według danej stawki. Warunki mogą być określane jako dowolne kombinacje następujących kryteriów:

 • placówka – wskazanie placówki oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych we wskazanej placówce
 • specjalność – wskazanie specjalności oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych w poradniach o danej specjalności
 • rodzaj wizyty – wskazanie rodzaju wizyty oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych danego rodzaju (planowe, dodatkowe)
 • typ wizyty – wskazanie typu wizyty oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych danego typu; lista typów wizyt możliwych do wybrania jest dostępna dopiero po wybraniu specjalności
 • procedura – wskazanie kodu procedury (ICD-9) oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych na których personel wykonał procedurę o danym kodzie
 • dni – wskazanie rodzaju dni oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych we wskazane dni (dni robocze, dni wolne, określony dzień tygodnia, dni świąteczne, określony dzień); w przypadku gdy stawka ma dotyczyć wizyt zrealizowanych określonego dnia należy podać konkretną datę której sytuacja taka ma dotyczyć
 • godziny – wskazanie zakresu godzin oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych w określonych godzinach

Pozycje kontraktu w odniesieniu do wizyt komercyjnych określają stawki według których personelowi będzie naliczana wypłata za realizację wizyt komercyjnych spełniających określone warunki. Stawki mogą być definiowane w formie kwoty za wizytę (wypłata należna personelowi jest uzależniona od ilości zrealizowanych przezeń wizyt), kwoty za godzinę (wypłata należna personelowi jest uzależniona od czasu trwania zrealizowanych przezeń wizyt), procentu za wizytę (wypłata należna personelowi jest odsetkiem należności pobranej przez zakład opieki zdrowotnej od pacjenta za wizytę), formuła za wizytę (wypłata należna personelowi jest uzależniona od należności pobranej przez zakład opieki zdrowotnej od pacjenta za wizytę i wyliczana według zdefiniowanego wzoru operującego na tej należności). Dla każdej stawki można określić warunki przy jakich powinna być realizowana wypłata według danej stawki. Warunki mogą być określane jako dowolne kombinacje następujących kryteriów:

 • placówka – wskazanie placówki oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych we wskazanej placówce
 • specjalność – wskazanie specjalności oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych w poradniach o danej specjalności
 • rodzaj wizyty – wskazanie rodzaju wizyty oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych danego rodzaju (planowe, dodatkowe)
 • typ wizyty – wskazanie typu wizyty oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych danego typu; lista typów wizyt możliwych do wybrania jest dostępna dopiero po wybraniu specjalności
 • procedura – wskazanie kodu procedury (ICD-9) oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych na których personel wykonał procedurę o danym kodzie
 • dni – wskazanie rodzaju dni oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych we wskazane dni (dni robocze, dni wolne, określony dzień tygodnia, dni świąteczne, określony dzień); w przypadku gdy stawka ma dotyczyć wizyt zrealizowanych określonego dnia należy podać konkretną datę której sytuacja taka ma dotyczyć
 • godziny – wskazanie zakresu godzin oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla wizyt zrealizowanych w określonych godzinach

Pozycje kontraktu w odniesieniu do usług NFZ-owych określają stawki według których personelowi będzie naliczana wypłata za realizację usług NFZ-owych spełniających określone warunki. Stawki są definiowane w formie kwoty za usługę (wypłata należna personelowi jest uzależniona od ilości zrealizowanych przezeń usług które zostały rozliczone z NFZ tzn. zostały przez NFZ zaakceptowane). Dla każdej stawki można określić warunki przy jakich powinna być realizowana wypłata według danej stawki. Warunki mogą być określane jako dowolne kombinacje następujących kryteriów:

 • placówka – wskazanie placówki oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych we wskazanej placówce
 • typ świadczenia – wskazanie typu świadczenia oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych w poradniach danego typu
 • zakres świadczeń – wskazanie kodu zakresu świadczeń oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych przypisanych do danego zakresu świadczeń w ramach umów z NFZ
 • świadczenie – wskazanie kodu świadczenia oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych posiadających dany kod świadczenia w ramach umów z NFZ
 • procedura – wskazanie kodu procedury (ICD-9) oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych na wizytach na których personel wykonał procedurę o danym kodzie
 • dni – wskazanie rodzaju dni oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych we wskazane dni (dni robocze, dni wolne, określony dzień tygodnia, dni świąteczne, określony dzień); w przypadku gdy stawka ma dotyczyć usług zrealizowanych określonego dnia należy podać konkretną datę której sytuacja taka ma dotyczyć
 • godziny – wskazanie zakresu godzin oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych w określonych godzinach

Pozycje kontraktu w odniesieniu do usług komercyjnych określają stawki według których personelowi będzie naliczana wypłata za realizację usług komercyjnych spełniających określone warunki. Stawki mogą być definiowane w formie kwoty za usługę (wypłata należna personelowi jest uzależniona od ilości zrealizowanych przezeń usług), procentu za usługę (wypłata należna personelowi jest odsetkiem należności pobranej przez zakład opieki zdrowotnej za usługę), formuła za usługę (wypłata należna personelowi jest uzależniona od należności pobranej przez zakład opieki zdrowotnej za usługę i wyliczana według zdefiniowanego wzoru operującego na tej należności). Dla każdej stawki można określić warunki przy jakich powinna być realizowana wypłata według danej stawki. Warunki mogą być określane jako dowolne kombinacje następujących kryteriów:

 • placówka – wskazanie placówki oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych we wskazanej placówce
 • typ świadczenia – wskazanie typu świadczenia oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych w poradniach danego typu lub dla usług dodatkowych (zrealizowanych poza wizytami)
 • cennik poradni – wskazanie cennika poradni oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych według wskazanego cennika poradni
 • cennik płatnika – wskazanie cennika płatnika oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych według wskazanego cennika płatnika
 • usługa – wskazanie usługi oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych takiego typu jak wskazana
 • procedura – wskazanie kodu procedury (ICD-9) oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych na wizytach na których personel wykonał procedurę o danym kodzie
 • dni – wskazanie rodzaju dni oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych we wskazane dni (dni robocze, dni wolne, określony dzień tygodnia, dni świąteczne, określony dzień); w przypadku gdy stawka ma dotyczyć usług zrealizowanych określonego dnia należy podać konkretną datę której sytuacja taka ma dotyczyć
 • godziny – wskazanie zakresu godzin oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych w określonych godzinach

Pozycje kontraktu odnoszące się do usług komercyjnych mogą mieć zastosowanie zarówno do usług zrealizowanych w ramach wizyt jak też i do usług dodatkowych zrealizowanych poza wizytami. Aby pozycja kontraktu odnosząca się do usług komercyjnych miała zastosowanie tylko do wizyt należy przy niej wskazać przynajmniej placówkę lub typ świadczenia (z wyjątkiem opcji „usługi dodatkowe”) lub cennik lub procedurę lub zakres godzin, jako że dane te występują tylko przy wizytach (nie występują przy usługach dodatkowych). Aby pozycja kontraktu odnosząca się do usług komercyjnych miała zastosowanie tylko do usług dodatkowych należy przy niej wskazać typ świadczenia „usługi dodatkowe”. Aby pozycja kontraktu odnosząca się do usług komercyjnych miała zastosowanie zarówno do wizyt jak i usług dodatkowych NIE należy przy takiej pozycji wskazywać placówki, typu świadczenia, procedury i zakresu godzin. NIE należy także przy żadnej pozycji kontraktu wskazywać jednocześnie cennika poradni i cennika płatnika jako że usługa jest rozliczana albo według cennika poradni albo według cennika płatnika a nie według obydwu jednocześnie.

Pozycje kontraktu w odniesieniu do usług wewnętrznych określają stawki według których personelowi będzie naliczana wypłata za realizację usług wewnętrznych spełniających określone warunki. Stawki mogą być definiowane w formie kwoty za usługę (wypłata należna personelowi jest uzależniona od ilości zrealizowanych przezeń usług). Dla każdej stawki można określić warunki przy jakich powinna być realizowana wypłata według danej stawki. Warunki mogą być określane jako dowolne kombinacje następujących kryteriów:

 • placówka – wskazanie placówki oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych we wskazanej placówce
 • usługa – wskazanie usługi oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych takiego typu jak wskazana
 • procedura – wskazanie kodu procedury (ICD-9) oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych na wizytach na których personel wykonał procedurę o danym kodzie
 • dni – wskazanie rodzaju dni oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych we wskazane dni (dni robocze, dni wolne, określony dzień tygodnia, dni świąteczne, określony dzień); w przypadku gdy stawka ma dotyczyć usług zrealizowanych określonego dnia należy podać konkretną datę której sytuacja taka ma dotyczyć
 • godziny – wskazanie zakresu godzin oznacza że wypłata według podanej stawki będzie realizowana tylko dla usług zrealizowanych w określonych godzinach

Stawki określane jako kwota lub procent to liczby zmiennoprzecinkowe określane z dokładnością do maksymalnie dwóch miejsc po kropce dziesiętnej. Stawki określane jako formuła (dla wizyt i usług komercyjnych) tworzone są jako fragmenty kodu źródłowego w języku programowania Groovy (http://www.groovy-lang.org/documentation.html). W treści formuły w parametrze o nazwie amount jest dostępna kwota należności za wizytę / usługę na której formuła może operować. Wartość stanowiąca wynik formuły powinna być umieszczona w treści formuły po słowie kluczowym return. Przy każdym polu stawki umożliwiającym wprowadzenie formuły widoczny jest przycisk „Sprawdź”. Przycisk ten staje się aktywny po wybraniu formuły jako rodzaju stawki i ułatwia tworzenie i testowanie formuł. Po kliknięciu tego przycisku otwiera się nowe okno z polem do wpisania formuły oraz polem do wprowadzenia testowej kwoty. Aby mieć pewność prawidłowego działania formuły po wpisaniu testowej kwoty i treści formuły należy kliknąć przycisk „Testuj”. Jeśli treść formuły nie jest prawidłowym kodem w języku programowania Groovy, wówczas system zgłosi błąd, jeśli zaś jest prawidłowym kodem w języku programowania Groovy wówczas w polu „Wynik” pojawi się wynik wyliczenia formuły przy użyciu podanej kwoty testowej. Wprowadzając ewentualne poprawki do treści formuły i ponawiając test dla różnych kwot testowych można zyskać pewność prawidłowego stworzenia formuły. Kliknięcie przycisku „Użyj” zamyka okno testowania formuły a ostateczna treść formuły jest automatycznie wstawiana do formularza danych kontraktu. W przypadku stawek określanych jako procent lub formuła podstawą wyliczenia jest należność za wizytę / usługę przed przyznaniem zniżki jeśli takowa została przyznana.

W sekcji formularza danych kontraktu właściwej dla każdego z pięciu rodzajów pozycji dostępny jest także przycisk „Więcej”, którego kliknięcie otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający wprowadzenie kolejnej pozycji kontraktu - po wprowadzeniu danych do formularza należy je zapisać klikając przycisk "Zapisz".

 

Pozycje kontraktu nie muszą być rozłączne – można zdefiniować kilka pozycji kontraktu z tytułu których będzie wyliczana wypłata za tę samą wizytę / usługę (np. zdefiniowanie stawki za każdą wizytę komercyjną i stawki za każdą usługę komercyjną spowoduje że dla każdej wizyty komercyjnej zostanie obliczona wypłata według pierwszej stawki a dodatkowo za każdą usługę komercyjną zrealizowaną w ramach tejże wizyty zostanie wyliczona dodatkowa wartość wypłaty według drugiej stawki). Takie rozwiązanie pozwala na budowanie wieloskładnikowych mechanizmów naliczania prowizji.

Aby zmodyfikować dane pozycji kontraktu należy kliknąć przycisk "Edytuj" przy danej pozycji. Otworzy się wówczas w nowym oknie formularz pozycji kontraktu identyczny jak w przypadku dodawania z tą różnicą że wypełniony danymi pozycji. Po wprowadzeniu zmian dane należy zapisać.

Aby usunąć pozycję kontraktu należy kliknąć przycisk "Usuń" przy danej pozycji i potwierdzić swój zamiar.

Po wprowadzeniu wszystkich danych kontraktu należy je zapisać.

Przy każdym kontrakcie widocznych jest pięć przycisków:

 • Kopiuj – umożliwia szybkie tworzenie kopii kontraktu
 • Edytuj – umożliwia edycję danych kontraktu
 • Usuń – umożliwia usunięcie kontraktu
 • Drukuj – umożliwia pobranie pliku PDF z treścią kontraktu do wydrukowania
 • Rozliczenie – umożliwia podgląd i wydruk stanu realizacji kontraktu z kwotami należnymi personelowi z tytułu realizacji tego kontraktu

Jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia nowego kontraktu, który w niewielkim stopniu będzie różnił się od już istniejącego, wówczas najłatwiej jest utworzyć kopię istniejącego kontraktu a następnie zmodyfikować dane tej kopii. Aby stworzyć kopię kontraktu należy kliknąć przycisk „Kopiuj” przy danym kontrakcie na liście. Pojawi się wówczas okienko z prośbą o wprowadzenie nazwy kopii kontraktu.

Po wprowadzeniu nazwy kopii kontraktu i potwierdzeniu przyciskiem „OK” na liście kontraktów pojawi się nowo utworzona kopia.

Kopia różni się od oryginalnego kontraktu tylko nazwą. Aby zmodyfikować jej pozostałe dane należy kliknąć przy niej przycisk „Edytuj”.

Jeżeli zachodzi potrzeba zmodyfikowania danych kontraktu należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym kontrakcie na liście. Wyświetli się wówczas formularz danych kontraktu identyczny jak przy dodawaniu nowego kontraktu tylko wypełniony danymi. Po wprowadzeniu zmian (przy edycji danych kontraktu obowiązują te same zasady jak przy dodawaniu nowego kontraktu) należy je zapisać klikając przycisk „Zapisz” widoczny pod formularzem.

Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia kontraktu należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym kontrakcie na liście. Wyświetli się wówczas formularz danych kontraktu identyczny jak przy edycji danych kontraktu z tym że w trybie tylko do odczytu. Naciśnięcie przycisku „Usuń” widocznego pod formularzem usuwa dany kontrakt z systemu.

Aby wydrukować kontrakt należy kliknąć przycisk „Drukuj” przy danym kontrakcie na liście. Otworzy się wówczas dokument PDF z treścią kontraktu do wydrukowania.

Aby sprawdzić stan realizacji kontraktu należy kliknąć przycisk „Rozliczenie” przy danym kontrakcie na liście. Wyświetli się wówczas tabela z listą pozycji kontraktu. Dla każdej pozycji podane są:

 • warunki realizacji
 • stawka według której jest wyliczana wartość wypłaty należnej personelowi z tytułu realizacji wizyt / usług spełniających podane warunki
 • wartość wypłaty należnej personelowi z tytułu realizacji wizyt / usług spełniających podane warunki

Przy każdej pozycji kontraktu w tabeli widoczny jest także przycisk „Szczegóły” umożliwiający podgląd (w nowym oknie) zrealizowanych wizyt / usług składających się na kwotę wypłaty należnej personelowi.

W przypadku pozycji kontraktu odnoszących się do wizyt NFZ-owych w szczegółach dla każdej wizyty widoczny jest termin, typ, poradnia, pacjent, stawka i wartość wypłaty należnej personelowi z tytułu realizacji danej wizyty.

W przypadku pozycji kontraktu odnoszących się do wizyt komercyjnych w szczegółach dla każdej wizyty widoczny jest termin, typ, poradnia, pacjent, koszt wizyty, stawka i wartość wypłaty należnej personelowi z tytułu realizacji danej wizyty.

W przypadku pozycji kontraktu odnoszących się do usług NFZ-owych w szczegółach dla każdej usługi widoczny jest termin wizyty, typ wizyty, poradnia, pacjent, nazwa usługi, krotność usługi, stawka i wartość wypłaty należnej personelowi z tytułu realizacji danej usługi.

W przypadku pozycji kontraktu odnoszących się do usług komercyjnych mogą wyświetlać się dwie tabele: jedna dla usług zrealizowanych w ramach wizyt, gdzie w szczegółach dla każdej usługi widoczny jest termin wizyty, typ wizyty, poradnia, pacjent, nazwa usługi, ilość wykonań, cena jednostkowa, stawka i wartość wypłaty należnej personelowi z tytułu realizacji danej usługi, druga dla usług dodatkowych (zrealizowanych poza wizytami), gdzie w szczegółach dla każdej usługi widoczna jest data jej wykonania, nazwa, ilość, cena jednostkowa, stawka i wartość wypłaty należnej personelowi z tytułu wykonania danej usługi dodatkowej.

W przypadku pozycji kontraktu odnoszących się do usług wewnętrznych w szczegółach dla każdej usługi widoczny jest termin wizyty, typ wizyty, poradnia, pacjent, nazwa usługi, stawka i wartość wypłaty należnej personelowi z tytułu realizacji danej usługi.

Nad tabelą przedstawiającą stan realizacji kontraktu znajduje się formularz umożliwiający wyświetlenie stanu realizacji kontraktu w dowolnym okresie. Aby obejrzeć stan realizacji kontraktu w zadanym okresie należy w formularzu ustawić daty graniczne okresu i nacisnąć przycisk „Wyświetl” – wówczas tabela przedstawiająca stan realizacji kontraktu zostanie ograniczona do wizyt / usług zrealizowanych w zadanym okresie. Podgląd stanu realizacji kontraktu w dowolnym okresie znajduje zastosowanie w przypadku miesięcznych okresów rozliczania kontraktu.

Pod tabelą przedstawiającą stan realizacji kontraktu widoczny są widoczne przyciski „Drukuj (rozliczenie szczegółowe)”, po którego kliknięciu otwiera się dokument PDF prezentujący stan realizacji kontraktu z rozbiciem na poszczególne pozycje i szczegółami wizyt / usług zrealizowanych w ramach danej pozycji kontraktu oraz „Drukuj (rozliczenie ogólne)”, po którego kliknięciu otwiera się dokument PDF prezentujący stan realizacji kontraktu z rozbiciem na poszczególne pozycje.

UWAGA!

Wizyty/Usługi komercyjne zrealizowane bezpłatnie nie są uwzględniane w rozliczeniu kontraktu!