Dystans pomiędzy placówkami

Dystans pomiędzy placowkami

Funkcjonalność „Dystans placówek” z menu „Personel” pozwala na określenie jaki czas jest potrzebny personelowi na przemieszczenie się pomiędzy dwiema placówkami zakładu opieki zdrowotnej. Czas potrzebny na przemieszczenie się z placówki A do placówki B jest z reguły taki sam jak czas potrzebny na przemieszczenie się z placówki B do placówki, choć mogą się zdarzyć sytuacje że czas ten będzie różny (np. przemieszczanie się „tam” drogą inną niż „z powrotem”), stąd system pozwala określić niezależnie oba czasy (czas potrzebny na przemieszczenie się z placówki A do placówki B i czas potrzebny na przemieszczenie się z placówki B do placówki A). Po wybraniu funkcjonalności „Dystans placówek” wyświetla się tabela, w której każda kolumna odpowiada placówce z której personel wyrusza a wiersz placówce do której personel zmierza – w komórce na skrzyżowaniu danej kolumny i danego wiersza tabeli widoczna jest lista wyboru czasu potrzebnego na przemieszczenie się personelu pomiędzy tymi placówkami. Po określeniu czasów potrzebnych na przemieszczenie się pomiędzy poszczególnymi placówkami dane należy zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

Czasy potrzebne na przemieszczenie się personelu pomiędzy placówkami są uwzględniane przy planowaniu grafików – jeżeli lekarz pracuje w dwóch placówkach wówczas system sam (automatycznie) do czasu pracy personelu w placówce dodaje odpowiedni margines czasowy potrzebny na przemieszczenie się personelu pomiędzy placówkami (w czasie zarezerwowanym przez system na przemieszczenie się personelu pomiędzy dwiema placówkami nie jest możliwe zaplanowanie slotów w żadnej z tych placówek).