Dystans komórek

Dystanse pomiędzy komórkami

Funkcjonalność „Dystans komórek” z menu „Personel” pozwala na określenie jaki czas jest potrzebny personelowi na przemieszczenie się pomiędzy dwiema poradniami / dwoma oddziałami zakładu opieki zdrowotnej lub pomiędzy dwoma adresami poradni / oddziałów (w zależności od konfiguracji systemu). Czas potrzebny na przemieszczenie się z komórki A do komórki B / z adresu A do adresu B do jest z reguły taki sam jak czas potrzebny na przemieszczenie się z komórki B do komórki / z adresu B do adresu A, choć mogą się zdarzyć sytuacje że czas ten będzie różny (np. przemieszczanie się „tam” drogą inną niż „z powrotem”), stąd system pozwala określić niezależnie oba czasy (czas potrzebny na przemieszczenie się z komórki A do komórki B / z adresu A do adresu B i czas potrzebny na przemieszczenie się z komórki B do komórki A / z adresu B do adresu A). Po wybraniu funkcjonalności „Dystans komórek” wyświetla się tabela, w której każda kolumna odpowiada komórce /adresowi skąd personel wyrusza a wiersz komórce /adresowi dokąd personel zmierza – na skrzyżowaniu danej kolumny i danego wiersza tabeli widoczna jest lista wyboru czasu potrzebnego na przemieszczenie się personelu pomiędzy tymi komórkami / adresami. Po określeniu czasów potrzebnych na przemieszczenie się pomiędzy poszczególnymi komórkami /adresami dane należy zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

Czasy potrzebne na przemieszczenie się personelu pomiędzy komórkami /adresami są uwzględniane przy planowaniu grafików – jeżeli lekarz pracuje w dwóch komórkach wówczas system sam (automatycznie) do czasu pracy personelu w komórce dodaje odpowiedni margines czasowy potrzebny na przemieszczenie się personelu pomiędzy komórkami (w czasie zarezerwowanym przez system na przemieszczenie się personelu pomiędzy dwiema komórkami nie jest możliwe zaplanowanie slotów w żadnej z tych komórek).

UWAGA!

Jeżeli system został skonfigurowany w taki sposób aby dystanse komórek były definiowane pomiędzy adresami, wówczas przy jakiekolwiek korekcie pola adresu w danych poradni (nawet literówki czy spacji) należy zaktualizować dane dystansów komórek.