Certyfikaty (eZLA)

Certyfikaty (eZLA)

Funkcjonalność „Certyfikaty (eZLA)” z menu „Personel” służy do importowania do systemu jHIS certyfikatów zapewniających personelowi medycznemu dostęp do platformy eZLA dedykowanej do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Po wybraniu tej funkcjonalności pojawia się lista certyfikatów zalogowanego personelu a przy każdym z nich przyciski „Pobierz”, „Edytuj” i „Usuń”, zaś pod listą certyfikatów wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy certyfikat należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz dodawania certyfikatu, w którym należy wskazać plik certyfikatu (pobrany wcześniej z platformy PUE ZUS lub platformy P1), hasło do pliku oraz wskazać czy dany certyfikat jest aktywny (certyfikat aktywny będzie używany do komunikacji z platformą ZUS eZLA; tylko jeden certyfikat może być aktywny; zaznaczenie certyfikatu jako aktywnego spowoduje automatyczne oznaczenie pozostałych certyfikatów jako nieaktywnych). Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane certyfikatu należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy właściwym certyfikacie na liście certyfikatów. Wyświetli się wówczas formularz danych certyfikatu, w którym można wskazać inny plik certyfikatu (lub zaznaczyć pole „Pozostaw plik certyfikatu niezmieniony” jeśli zmiany nie dotyczą pliku certyfikatu), wskazać nowe hasło (lub zaznaczyć pole „pozostaw hasło niezmienione” jeśli zmiany nie dotyczą hasła), zaznaczyć czy certyfikat ma być aktywny. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

Aby usunąć certyfikat należy kliknąć przycisk „Usuń” przy właściwym certyfikacie na liście certyfikatów. Wyświetli się wówczas okienko z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia certyfikatu. Po potwierdzeniu certyfikat zostanie usunięty.

Aby pobrać i zapisać na dysk certyfikat należy kliknąć przycisk „Pobierz” przy właściwym certyfikacie na liście certyfikatów. Pojawi się wówczas okienko z prośbą o wskazanie lokalizacji na dysku gdzie ma zostać zapisany plik z certyfikatem. Po wskazaniu lokalizacji i kliknięciu przycisku „OK” plik certyfikatu zostanie zapisany na dysku komputera.