Zarządzanie usługami

Zarządzanie usługami

Funkcjonalność „Zarządzanie usługami” w menu „NFZ” służy do zarządzania usługami niekomercyjnymi wykazanymi w ramach wizyt zrealizowanych w przychodniach do których dostęp ma zalogowany użytkownik. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka usług. Wyszukiwanie usług jest możliwe według dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

 • Miejsce wykonywania - poradnia w której zostały zrealizowane wizyty w ramach których wykazano usługi
 • Data wykonania - zakres terminów wizyt w ramach których wykazano usługi
 • Personel wykonujący - personel który wykonał usługę; pole ogólnego wyszukiwania w którym można wpisać PESEL, numer PWZ, imię, nazwisko personelu
 • Pacjent - pacjent na rzecz którego została wykonana usługa; pole ogólnego wyszukiwania w którym można wpisać PESEL, imię, drugie imię, nazwisko pacjenta
 • Data urodzenia pacjenta – zakres dat urodzenia pacjenta na rzecz którego została wykonana usługa
 • Płeć pacjenta – płeć pacjenta na rzecz którego została wykonana usługa
 • Tryb przyjęcia - tryb przyjęcia wskazany przy usłudze
 • Typ porady - określenie czy usługa została udzielona w warunkach ambulatoryjnych czy domowych
 • ICD-9 - kod procedury medycznej wykazanej przy usłudze
 • ICD-10 - kod rozpoznania (głównego lub jednego z dodatkowych) wykazanego przy 587 usłudze
 • Umowa - umowa z NFZ w ramach której jest rozliczana usługa
 • Produkt kontraktowy - kod zakresu świadczeń według umowy z NFZ do jakiego należy usługa
 • Produkt jednostkowy - kod usługi według umowy z NFZ
 • Identyfikator zestawu - wewnętrzny unikalny identyfikator zestawu świadczeń do którego została przypisana usługa
 • Identyfikator usługi - wewnętrzny unikalny identyfikator usługi używany do identyfikacji usługi w systemie jHIS i w systemach NFZ
 • Identyfikator sesji - numer sesji grupowej w ramach której została zrealizowana usługa
 • Identyfikator cyklu - numer cyklu rehabilitacyjnego w ramach którego została zrealizowana usługa
 • Status usługi - aktualny status usługi w procesie rozliczeń z NFZ:
  • wprowadzona - usługa wprowadzona do systemu
  • wysłana - usługa wysłana do NFZ dla której nie otrzymano jeszcze odpowiedzi z NFZ
  • zaakceptowana - usługa zaakceptowana przez NFZ (na podstawie odpowiedzi otrzymanej z NFZ)
  • odrzucona - usługa odrzucona przez NFZ (na podstawie odpowiedzi otrzymanej z NFZ)
  • do usunięcia - usługa oczekująca na wysłanie do NFZ informacji o tym, że należy tę usługę usunąć z systemów NFZ (po otrzymaniu odpowiedzi z NFZ usługa jest automatycznie usuwana z systemu jHIS™)
  • do wysłania - adnotacja przy statusie usługi oznaczająca konieczność wysłania jej do NFZ
 • Rodzaj błędu - rodzaj błędu zgłoszonego przez NFZ dla usługi odrzuconej

Po wprowadzeniu kryteriów w wyszukiwarce i naciśnięciu przycisku „Szukaj” pod wyszukiwarką wyświetlana jest lista wszystkich usług spełniających kryteria wyszukiwania. Przy każdej usłudze dostępne mogą być trzy przyciski:

 • Edytuj - przycisk wyświetla formularz danych usługi i umożliwia ich modyfikację; przycisk staje się niedostępny w momencie przekazania danych usługi do NFZ, zaś ponownie dostępny staje się po otrzymaniu z NFZ informacji zwrotnej dotyczącej danej usługi; po zmodyfikowaniu danych usługi i ich zatwierdzeniu usługa otrzymuje ponownie status "wprowadzona" z adnotacją „do wysłania” aby zmiany w danych usługi zostały przekazane do NFZ
 • Usuń - przycisk umożliwia usunięcie danej usługi; jeżeli dane usługi nie były jeszcze przekazywane do NFZ usługa jest usuwana z systemu; jeżeli dane usługi były już przynajmniej raz przekazywane do NFZ, wówczas usługa nie jest usuwana tylko otrzymuje status „do usunięcia” (tak oznaczone usługi są przekazywane do NFZ aby mogły być usunięte z systemów NFZ, a dopiero po otrzymaniu z NFZ potwierdzenia o usunięciu danej usługi jest ona usuwana również z systemu jHIS - automatycznie); przycisk staje się niedostępny w momencie przekazania danych usługi do NFZ, zaś ponownie dostępny staje się po otrzymaniu z NFZ informacji zwrotnej dotyczącej danej usługi
 • Zobacz - przycisk wyświetla podgląd formularza danych usługi bez możliwości edycji danych usługi

Przy każdej usłudze dostępne jest także pole umożliwiające zaznaczenie danej usługi (domyślnie wszystkie odnalezione usługi są zaznaczone) a następnie wykonanie operacji na wszystkich zaznaczonych usługach. Operacje które mogą być wykonywane na wielu usługach jednocześnie to:

 • Usuwanie usług - po naciśnięciu przycisku „Zaznaczone usługi do usunięcia” widocznego pod listą usług, wszystkie zaznaczone usługi, które nie były jeszcze przekazywane do NFZ są usuwane z systemu, zaś wszystkie zaznaczone usługi, które były już przekazywane do NFZ zostają oznaczone statusem „do usunięcia” (tak oznaczone usługi są przekazywane do NFZ aby mogły być usunięte z systemów NFZ, a dopiero po otrzymaniu z NFZ potwierdzenia o usunięciu danej usługi jest ona usuwana również z systemu jHIS - automatycznie)
 • Oznaczanie usług do ponownego rozliczenia - po naciśnięciu przycisku „Zaznaczone usługi do ponownego rozliczenia” wszystkie zaznaczone usługi zostają oznaczone adnotacją „do wysłania” oczekując tym samym na (ponowne) wysłanie ich do NFZ
 • Eksportowanie usług do XLS – po naciśnięciu przycisku „”Eksportuj do XLS” zestawienie wszystkich usług, stanowiących wynik wyszukiwania (ze wszystkich podstron), można pobrać w formie pliku XLS

Nad listą usług oraz pod listą usług spełniających kryteria wyszukiwania wyświetla się podsumowanie zawierające następujące informacje o odnalezionych usługach:

 • ilość usług - łączna ilość wszystkich usług spełniających kryteria wyszukiwania
 • ilość wizyt - łączna ilość wizyt w ramach których zostały zrealizowane usługi spełniające kryteria wyszukiwania
 • ilość pacjentów - łączna ilość pacjentów na rzecz których zostały zrealizowane usługi spełniające kryteria wyszukiwania
 • ilość punktów - łączna ilość punktów wynikających z umowy z NFZ za zrealizowane usługi spełniające kryteria wyszukiwania
 • kwota usług - łączna kwota wynikająca z umowy z NFZ za zrealizowane usługi spełniające kryteria wyszukiwania

UWAGA!

Tabela z listą odnalezionych usług spełniających kryteria wyszukiwania może być stronicowana a powyższe podsumowanie dotyczy wszystkich odnalezionych usług - nie tylko aktualnie widocznych na ekranie, ale widocznych na wszystkich podstronach łącznie.

Naciśnięcie przycisku „Edytuj” przy wybranej usłudze wyświetla formularz danych tej usługi, umożliwiający wprowadzenie zmian w danych usługi. Po zmodyfikowaniu danych usługi i ich zatwierdzeniu (przyciskiem „Zapisz”) usługa zostaje oznaczona adnotacją „do wysłania” aby zmiany zostały przekazane do NFZ.

Zasady wypełniania formularza danych usługi zostały opisane w rozdziale „Kodowanie wizyt”. Jeżeli dane usługi były już przekazywane do NFZ i otrzymano od NFZ informację zwrotną dla danej usługi, wówczas pod formularzem danych usługi wyświetla się lista informacji zwrotnych z NFZ (o ile jakiekolwiek zostały zwrócone). Istnieją trzy kategorie informacji zwrotnych:

 • błędy - wyświetlane na czerwono (przekazywane typowo w przypadku odrzucenia usługi przez NFZ jako przyczyna odrzucenia i wskazówka co należy poprawić w danych usługi)
 • ostrzeżenia - wyświetlane na żółto
 • informacje - wyświetlane na zielono