Zarządzanie wersjami słownika procedur medycznych ICD-9

Zarządzanie wersjami słownika procedur medycznych ICD-9

Funkcjonalność „ICD-9” z podmenu „Słowniki” w menu „NFZ” służy do zarządzania słownikiem procedur medycznych. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista wersji słownika ICD-9. Każda wersja ma określoną datę początku jej obowiązywania. Przy każdej wersji widoczny jest przycisk „Wybierz” umożliwiający przejście do zarządzania słownikiem w danej wersji.

W systemie konieczne jest przechowywanie wszystkich wersji słownika aby możliwe było korygowanie danych starszych usług - kody procedur medycznych wykazywane przy usłudze muszą pochodzić z wersji słownika ICD-9 obowiązującej w dniu wykonania usługi. Po naciśnięciu przycisku „Wybierz” przy wybranej wersji słownika ICD-9 wyświetla się wyszukiwarka pozycji w słowniku. Wyszukiwanie jest możliwe według dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

  • kod - kod lub fragment kodu ICD-9, wielkość liter nie ma znaczenia
  • nazwa - fragment nazwy procedury medycznej, wielkość liter nie ma znaczenia
  • skrót - zdefiniowany skrót rozpoznania, wielkość liter nie ma znaczenia

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku „Szukaj” pod wyszukiwarką wyświetla się lista pozycji w słowniku spełniających kryteria wyszukiwania. Ponieważ słownik ICD-9 jest standardem, więc nie ma możliwości dodawania, modyfikowania ani usuwania pozycji słownika. Możliwe jest jedynie przypisanie skrótu do danej procedury medycznej (skrót może być używany przy wykazywaniu procedur medycznych w formularzu danych usługi - wprowadzając w formularzu danych usługi skrót procedury medycznej system podpowie procedurę z przypisanym tym skrótem) oraz określenie uśrednionego kosztu procedury medycznej (uśredniony koszt może być używany do celów raportowych).

Aby przypisać skrót i uśredniony koszt do procedury medycznej należy nacisnąć przycisk „Edytuj” przy właściwej procedurze na liście wyników wyszukiwania. Wyświetli się wówczas formularz danych procedury medycznej, w którym można wprowadzić skrót i zatwierdzić go przyciskiem „Zapisz”.