Zarządzanie wersjami słownika rozpoznań medycznych ICD-10

ICD-10

Funkcjonalność „ICD-10” z podmenu „Słowniki” w menu „NFZ” służy do zarządzania słownikiem rozpoznań. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista wersji słownika ICD-10. Każda wersja ma określoną datę początku jej obowiązywania. Przy każdej wersji widoczny jest przycisk „Wybierz” umożliwiający przejście do zarządzania słownikiem w danej wersji.

W systemie konieczne jest przechowywanie wszystkich wersji słownika aby możliwe było korygowanie danych starszych usług - kody rozpoznań wykazywane przy usłudze muszą pochodzić z wersji słownika ICD-10 obowiązującej w dniu wykonania usługi. Po naciśnięciu przycisku „Wybierz” przy wybranej wersji słownika ICD-10 wyświetla się wyszukiwarka pozycji w słowniku. Wyszukiwanie jest możliwe według dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

  • kod - kod lub fragment kodu ICD-10, wielkość liter nie ma znaczenia
  • nazwa - fragment nazwy rozpoznania, wielkość liter nie ma znaczenia
  • skrót - zdefiniowany skrót rozpoznania, wielkość liter nie ma znaczenia

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku „Szukaj” pod wyszukiwarką wyświetla się lista pozycji w słowniku spełniających kryteria wyszukiwania. Ponieważ słownik ICD-10 jest standardem, więc nie ma możliwości dodawania, modyfikowania ani usuwania pozycji słownika. Możliwe jest jedynie przypisanie skrótu do danego rozpoznania (skrót może być używany przy wykazywaniu rozpoznań w formularzu danych usługi - wprowadzając w formularzu danych usługi skrót rozpoznania system podpowie rozpoznanie z przypisanym tym skrótem).

Aby przypisać skrót do rozpoznania należy nacisnąć przycisk „Edytuj” przy właściwym rozpoznaniu na liście wyników wyszukiwania. Wyświetli się wówczas formularz danych rozpoznania, w którym można wprowadzić skrót i zatwierdzić go przyciskiem „Zapisz”.