Komunikaty wymiany informacji pomiędzy systemem jHIS™ a systemem NFZ SZOI

Wymiana komunikatów z systemem NFZ SZOI

Funkcjonalności z podmenu „Komunikaty” w menu „NFZ” służą do obsługi wymiany informacji pomiędzy systemem jHIS™ a systemem NFZ SZOI. Proces rozliczeń z NFZ opiera się na wymianie plików pomiędzy systemem jHIS a systemem NFZ SZOI - system jHIS™ generuje pliki, które następnie (ręcznie) importowane są do systemu NFZ SZOI, zaś system NFZ SZOI generuje pliki, które następnie (również ręcznie) importowane są do systemu jHIS. Wymieniane pliki mają format XML o ściśle ustalonej strukturze spakowany algorytmem ZIP o dowolnej nazwie i z rozszerzeniem właściwym dla danego rodzaju pliku zamiast rozszerzenia „.zip” (np. umowa_stomatologia_2014.umx). Proces rozliczeń z NFZ z punktu widzenia systemu jHIS™ przedstawia poniższy diagram:

Proces rozliczeń rozpoczyna się od zaimportowania do systemu jHIS umowy w formie pliku UMX pobranego z systemu NFZ SZOI. Proces rozliczeń dzieli się na cztery niezależne podprocesy:

 • Rozliczanie deklaracji
  • Krok I: Dane deklaracji są eksportowane z systemu jHIS do plików PDX - pliki te powinny następnie zostać przekazane do systemu NFZ SZOI
  • Krok II: Po przetworzeniu plików PDX przez NFZ z systemu NFZ SZOI są pobierane pliki potwierdzeń deklaracji (PZP) i weryfikacji deklaracji (PZW) - pliki te powinny zostać zaimportowane do systemu jHIS.
  • Krok III: Jeżeli po zaimportowaniu plików PZP i PZW do systemu jHIS istnieją w systemie jHIS deklaracje odrzucone przez NFZ, wówczas deklaracje takie można poprawić i ponowić proces rozliczania deklaracji.
  • Krok IV: Kiedy termin rozliczenia deklaracji minie z systemu NFZ SZOI są eksportowane pliki rozliczenia deklaracji (PZR) - pliki te mogą być zaimportowane do systemu jHIS.
 • Rozliczenie usług
  • Krok I: Zrealizowane wizyty są kodowane w systemie jHIS.
  • Krok II: Dane usług są eksportowane z systemu jHIS do plików SWX - pliki te powinny następnie zostać przekazane do systemu NFZ SZOI.
  • Krok III: Po przetworzeniu plików SWX przez NFZ z systemu NFZ SZOI są pobierane pliki potwierdzeń danych usług SWZ - pliki te powinny zostać zaimportowane do systemu jHIS.
  • Krok IV: Jeżeli po zaimportowaniu plików SWZ do systemu jHIS istnieją w systemie jHIS usługi odrzucone przez NFZ, wówczas usługi takie można poprawić i ponowić proces rozliczania dla tych usług.
  • Krok V: Kiedy termin rozliczenia usług minie z systemu NFZ SZOI są pobierane pliki szablonów rachunków (ZWZ) - pliki te powinny być zaimportowane do systemu jHIS.
  • Krok VI: Dla każdego szablonu rachunku z systemu jHIS są eksportowane pliki RFX z rachunkami (do 1 lipca 2018) lub pliki EFX z elektronicznymi fakturami lub pliki ERX z elektronicznymi rachunkami - pliki te powinny następnie zostać przekazane do systemu NFZ SZOI.
 • Rozliczanie zaopatrzenia
  • Krok I: Zlecenia na zaopatrzenie są kodowane w systemie jHIS.
  • Krok II: Dane zaopatrzenia są eksportowane z systemu jHIS do plików ZPX - pliki te powinny następnie zostać przekazane do systemu NFZ SZOI.
  • Krok III: Po przetworzeniu plików ZPX przez NFZ z systemu NFZ SZOI są pobierane pliki potwierdzeń danych usług ZPZ - pliki te powinny zostać zaimportowane do systemu jHIS.
  • Krok IV: Jeżeli po zaimportowaniu plików ZPZ do systemu jHIS istnieje w systemie jHIS zaopatrzenie odrzucone przez NFZ, wówczas dane takiego zaopatrzenia można poprawić i ponowić proces rozliczania (krok II).
  • Krok V: Kiedy termin rozliczenia usług minie z systemu NFZ SZOI są pobierane pliki szablonów rachunków (ZWZ) - pliki te powinny być zaimportowane do systemu jHIS™.
  • Krok VI: Dla każdego szablonu rachunku z systemu jHIS są eksportowane pliki RFX z rachunkami (do 1 lipca 2018) lub pliki EFX z elektronicznymi fakturami lub pliki ENX z elektronicznymi notami księgowymi lub pliki ERX z elektronicznymi rachunkami - pliki te powinny następnie zostać przekazane do systemu NFZ SZOI.
 • Sprawozdawanie kolejek oczekujących
  • Krok I: Dane kolejek oczekujących są eksportowane z systemu jHIS do pliku KLX - plik ten powinien następnie zostać przekazany do systemu NFZ SZOI.
  • Krok II: Po przetworzeniu pliku KLX przez NFZ z systemu NFZ SZOI jest pobierany plik potwierdzeń stanów kolejek KLZ / PLZ - plik ten powinien zostać zaimportowany do systemu jHIS.
  • Krok III: Jeżeli NFZ SZOI wykazał błędy stanów kolejek wówczas można proces sprawozdawania stanów kolejek ponowić.
 • Sprawozdawanie danych zbiorczych świadczeń POZ
  • Krok I: Dane zbiorcze świadczeń POZ są eksportowane z systemu jHIS do pliku PZX - plik ten powinien następnie zostać przekazany do systemu NFZ SZOI.
  • Krok II: Istnieje możliwość ponowienia procesu sprawozdawania danych zbiorczych świadczeń POZ.