Kodowanie badań diagnostycznych

Kodowanie badań diagnostycznych

Aby możliwe było sprawozdanie indywidualne do NFZ wykonanych badań diagnostycznych należy zakodować te badania. Kodowanie to realizuje się po wybraniu funkcjonalności „Kodowanie badań diagnostycznych” z menu „NFZ”. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka pacjentów. W pierwszej kolejności należy wprowadzić kryteria wyszukiwania umożliwiające odnalezienie pacjenta na rzecz którego zostało wykonane badanie i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Wyświetli się wówczas lista pacjentów spełniających kryteria wyszukiwania a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Aby wprowadzić badanie diagnostyczne wykonane na rzecz pacjenta należy przy danym pacjencie kliknąć przycisk „Wybierz”. Wyświetli się wówczas formularz dodawania badania diagnostycznego, w którym należy wprowadzić datę badania (domyślnie podpowiadana jest bieżąca), wybrać rodzaj badania oraz podać krotność badania (domyślnie podpowiadana jest krotność 1) po czym zapisać dane klikając przycisk „Dodaj”.

Po zapisaniu danych badania diagnostycznego formularz dodawania badania jest czyszczony i umożliwia dodanie kolejnego badania lub powrót do wyszukiwania pacjentów w celu wyszukania innego pacjenta.

Wprowadzone badania diagnostyczne są zapisywane w bazie danych systemu.