NFZ

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

Moduł „NFZ” jest przeznaczony dla pracowników RUM i służy do obsługi rozliczeń z NFZ, w zakres której wchodzi zarządzanie słownikami, kodowanie wizyt i badań diagnostycznych, korekta usług i badań diagnostycznych eksportowanie komunikatów do NFZ i importowanie komunikatów z NFZ.