Wybór języka dla interfejsu użytkownia systemu JHIS™

  • PL - werjsa polskojęzyczna
  • EN - english version
  • UK - Готується українська версія, у підготовці

System jHIS™ jest stworzony w technologii jPALIO™ 1 . Wykorzystana technologia pozwala na rozbudowę języków interfejsu użytkownika nawet w trakcie korzystania z systemu.

System posiada różne wersje językowe interfejsu użytkownika. Do przełączania się pomiędzy wersjami językowymi służą odnośniki z kodami języków widoczne w nagłówku strony (np. PL – polski, EN – angielski). Odnośnik aktualnie używanej wersji językowej jest wyświetlany powiększoną czcionką.


1 jPALIO™

Autorska technologia stworzona w 1999 roku i stale rozwijana przez firmę TORN™. Systemy oparte o tecchnologię jPALIO™ były lub sa wykorzystywane w wielu firmach z WIG 20 i instytucjach państwowych, przedsiębiorstwa o kluczowym znaczeniu dla Polski.