Podpisywanie dokumentów (wyszukiwarka dokumentów)

Funkcjonalność "Podpisywanie dokumentów (wyszukiwarka dokumentów)" z menu "Konto" jest analogiem funkcjonalności "Podpisywanie dokumentów (lista dokumentów)", z tą różnicą, że wyświetlenie listy dokumentów jest poprzedzone ich wyszukiwarką. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się zatem wyszukiwarka dokumentów oczekujących na podpisanie.

W wyszukiwarce należy obowiązkowo wpisać nazwisko i albo wprowadzić numer PESEL lub zaznaczyć, że pacjent nie posiada numeru PESEL i kliknąć przycisk "WYSZUKAJ". Wyświetli się wówczas lista dokumentów oczekujących na podpis pacjenta, którego dane wprowadzono w wyszukiwarce. Dalszy schemat działania tej funkcjonalności jest identyczny jak opisano w rozdziale "Podpisywanie dokumentów (lista dokumentów)".