Moduł "Konto"

moduł konto

Każdy zalogowany użytkownik ma dostęp do modułu „Konto”, w którym udostępnione zostały funkcjonalności zmiany własnego hasła oraz dostępu do listy wiadomości adresowanych do zalogowanego użytkownika.