JHQ™ system kolejkowania jHIS™

Jeżeli zalogowany użytkownik posiada przywilej do korzystania z systemu kolejkowego jHQ™ i w konfiguracji systemu jHIS™ włączono widoczność ikonek do przywoływania biletów w ramach systemu kolejkowego jHQ™, wówczas na górze strony (obok loginu użytkownika) wyświetlana jest ikonka z logo systemu jHQ™.

Po kliknięciu tej ikonki otwiera się nowe okno do przywoływania biletów do stanowisk obsługi. W oknie tym wyświetla się lista przycisków odpowiadających nazwom instancji systemu kolejkowego jHQ. W pierwszej kolejności należy więc kliknąć przycisk z nazwą instancji systemu kolejkowego z którego będziemy korzystać.

Po wybraniu instancji wyświetli się lista przycisków z nazwami stanowisk zdefiniowanych w ramach wybranej instancji systemu kolejkowego jHQ™. Aby wybrać stanowisko z którego użytkownik będzie korzystał należy kliknąć przycisk z jego nazwą.

Po wybraniu stanowiska wyświetli się przycisk do przywoływania biletów do stanowiska. Przycisk ma kolor granatowy jeśli jakiekolwiek bilety oczekują na przywołanie do stanowiska, zaś szary jeśli nie ma biletów oczekujących.

Kliknięcie na przycisku "Następny numerek" skutkuje przywołaniem przez system kolejkowy następnego spośród oczekujących numerów biletów a więc wyświetleniem jego numeru na wyświetlaczu przy stanowisku oraz wyświetleniem jego numeru w okienku przywoływania (lub wyświetleniem napisu BRAK jeśli żaden bilet nie oczekuje na przywołanie).

Okienko należy utrzymywać przez cały czas otwarte w celu przywoływania sukcesywnego kolejnych numerów biletów do stanowiska.