jHDR™ - repozytorium produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce

jHDR™ (jHIS™ Drugs Repository) to aktualizowane każdego dnia repozytorium produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce, z którego korzysta system jHIS™. Zawiera ono:

  • dane wszystkich produktów leczniczych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych według stanu na dzień dzisiejszy
  • ostrzeżenia dotyczące działania produktów leczniczych zgodne z ostatnim wydaniem Farmakopei Polskiej
  • wykazy substancji psychotropowych i środków odurzających według obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych
  • informacje o poziomie refundacji zgodne z aktualnie obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • charakterystyki produktów leczniczych zgodne z ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Istnieje możliwość wyszukiwania produktów leczniczych w repozytorium po nazwie handlowej lub międzynarodowej jak też wyświetlenia pełnego indeksu produktów leczniczych także według nazw handlowych lub międzynarodowych.

Po wpisaniu początku nazwy produktu leczniczego w polu wyszukiwarki i kliknięciu symbolu „»” przy tym polu lub naciśnięciu przycisku Enter na klawiaturze lub też po kliknięciu litery indeksu wyświetla się lista produktów leczniczych o nazwach rozpoczynających się od danej frazy / litery.

Po kliknięciu nazwy produktu leczniczego wyświetla się lista wszystkich produktów leczniczych o danej nazwie a przy każdym z nich przyciski „Szczegóły” i „Zamienniki”.

Aby wyświetlić szczegółowe dane produktu leczniczego należy kliknąć przycisk „Szczegóły” przy danym produkcie leczniczym. Wyświetli się wówczas tabela ze szczegółowymi informacjami o danym produkcie. Jeżeli dla produktu leczniczego istnieje charakterystyka, wówczas wyświetla się odnośnik umożliwiający jej pobranie w formacie PDF. Jeżeli dla leku zostały zdefiniowane w systemie jHIS interakcje, wówczas również one są wyświetlane.

Aby wyświetlić zamienniki produktu leczniczego należy kliknąć przycisk „Zamienniki” przy danym produkcie leczniczym. Wyświetli się wówczas lista zamienników dla produktu leczniczego (a przy każdym z nich przyciski „Szczegóły” i „Zamienniki” tak jak na liście produktów leczniczych) lub informacja o braku zamienników dla produktu leczniczego.