jHIS™ system dla e-Zdrowie

jHIS™ to system przeznaczony do kompleksowej obsługi prywatnych praktyk lekarskich oraz publicznych jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie zarządzania danymi pacjentów i personelu, planowania grafików pracy personelu i użytkowania aparatury, umawiania i obsługi wizyt i zabiegów ambulatoryjnych i domowych oraz jednodniowych hospitalizacji i pobytów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, obsługi gabinetowej pacjenta (gabinet lekarski ogólny, stomatologiczny, okulistyczny, terapeutyczny, pielęgniarski, punkt pobrań, gabinet można potraktować także karetkę pogotowia czy śmigłowiec lotniczego ratownictwa medycznego), rozliczeń z NFZ, z pacjentami i z zakładami pracy pacjentów.