Wskazania chorobowe objęte refundacją

Wskazania chorobowe

Funkcjonalność „Wskazania chorobowe” z menu „Gabinet” pozwala na wiązanie wskazań chorobowych objętych refundacją określonych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z kodami rozpoznań ICD-10. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista wskazań chorobowych w takiej postaci w jakiej zostały one zdefiniowane w obwieszczeniu a przy każdym z nich przycisk „Edytuj”.

Po kliknięciu przycisku „Edytuj” przy danym wskazaniu wyświetla się formularz umożliwiający przypisanie kodów rozpoznań ICD-10 do danego wskazania. Domyślnie wyświetla się jedno pole do wprowadzenia jednego kodu, jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia większej ilości kodów należy skorzystać z przycisku „Więcej” - każde jego kliknięcie spowoduje wyświetlenie kolejnego dodatkowego pola do wprowadzenia kodu ICD-10. Przy wpisywaniu kodów rozpoznań system wyświetla podpowiedzi ułatwiające odnalezienie właściwego kodu. Po wprowadzeniu kodów należy zapisać dane klikając przycisk „Uaktualnij”.

Zdefiniowanie kodów rozpoznań odpowiadających wskazaniom chorobowym pozwala systemowi automatycznie wybierać właściwy poziom refundacji dla leków przepisywanych pacjentom na receptę.