Wyszukiwanie i obsługa świadczeń

Wyszukiwanie i obsługa świadczeń

Funkcjonalność „Świadczenia” z menu „Gabinet” służy do wprowadzania zleceń na realizację świadczeń komercyjnych i ich obsługi. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka zleceń umożliwiająca wyszukiwanie zleceń według dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

  • świadczenie
  • stan realizacji świadczenia
  • PESEL pacjenta na rzecz którego jest realizowane świadczenie
  • data urodzenia pacjenta na rzecz którego jest realizowane świadczenie
  • imię pacjenta na rzecz którego jest realizowane świadczenie
  • nazwisko pacjenta na rzecz którego jest realizowane świadczenie

Pod wyszukiwarką widoczny jest przycisk „Dodaj” umożliwiający dodanie nowego zlecenia.

Aby zlecić realizację świadczeń komercyjnych należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas wyszukiwarka pacjentów. Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania umożliwiających odnalezienie pacjenta na rzecz którego mają być wykonane świadczenia i kliknięciu przycisku „Szukaj”, pod wyszukiwarką wyświetli się lista pacjentów spełniających kryteria wyszukiwania a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy właściwym pacjencie wyświetli się formularz zlecania świadczeń komercyjnych.

W formularzu należy najpierw wybrać magazyn z którego środki mają być użyte do realizacji świadczenia (rozwinie się wówczas lista dostępnych w magazynie środków) a następnie zaznaczyć właściwe i zatwierdzić klikając przycisk „Zapisz”.

Aby wyszukać świadczenia komercyjne zrealizowane i oczekujące na realizację należy w wyszukiwarce wprowadzić odpowiednie kryteria i kliknąć przycisk „Szukaj”. Wyświetli się wówczas lista świadczeń spełniających zadane kryteria. Komórka w kolumnie „Wpłaty” jest wyróżniona kolorem czerwonym jeśli pacjent nie dokonał jeszcze pełnej opłaty za świadczenie, zielonym zaś gdy opłata została już dokonana.

Przy każdym ze świadczeń niezrealizowanych widoczny jest przycisk „Obsłuż”, zaś przy każdym zrealizowanym przycisk „Przejdź”. Aby zrealizować świadczenie należy kliknąć przycisk „Obsłuż” przy nim. Wyświetli się wówczas formularz z podstawowymi danymi świadczenia i pacjenta oraz polami do wprowadzenia miejsca i wyniku realizacji. Jeżeli opłata za świadczenie nie została jeszcze dokonana wówczas pola do wprowadzenia miejsca i wyniku realizacji są nieaktywne. Jeśli zalogowany użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, wówczas dodatkowo wyświetla się przycisk „Anuluj zlecenie” umożliwiający anulowanie danego zlecenia (w momencie anulowania zlecenia środek niezbędny do jego realizacji wraca na stan magazynowy).

W sytuacji gdy pola do wprowadzenia miejsca i wyniku realizacji są nieaktywne w pierwszej kolejności należy przyjąć opłatę od pacjenta. Jeżeli zalogowany użytkownik nie posiada uprawnień do obsługi płatności powinien odesłać pacjenta do rejestracji w celu uregulowania płatności, a gdy pacjent to uczyni ponownie otworzyć zlecenie pacjenta. Jeśli natomiast zalogowany użytkownik posiada uprawnienia do obsługi płatności powinien kliknąć przycisk „Karta pacjenta” widoczny pod formularzem świadczenia który otworzy w nowym oknie kartę pacjenta na zakładce „Płatności”, zarejestrować fakt przyjęcia opłaty i zamknąć kartę pacjenta klikając przycisk „Zakończ” widoczny na dole tejże karty (lub odświeżyć stronę po zamknięciu karty w inny sposób). Wówczas pola do wprowadzenia miejsca i wyniku realizacji staną się aktywne i będzie możliwe ich wypełnienie. Jeśli dla danego świadczenia zostały zdefiniowane możliwe wyniki wówczas zamiast wpisywać wynik ręcznie można wybrać jeden ze zdefiniowanych wyników z listy podpowiedzi, który zostanie automatyczne wpisany do pola przeznaczonego na wprowadzenie wyniku. Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić klikając przycisk „Realizuj”.

Po kliknięciu przycisku „Realizuj” świadczenie otrzymuje status „zrealizowane” a wynik realizacji trafia automatycznie do zakładki „Historia” w karcie pacjenta. Jeśli zalogowany użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, wówczas dodatkowo wyświetla się przycisk „Anuluj zlecenie” umożliwiający anulowanie danego zlecenia (w momencie anulowania zlecenia środek niezbędny do jego realizacji wraca na stan magazynowy a w zakładce „Płatności” w karcie pacjenta pojawia się nadpłata do zwrotu dla pacjenta). Aby podejrzeć wynik już zrealizowanego świadczenia należy kliknąć przycisk „Przejdź” przy danym świadczeniu na liście pod wyszukiwarką. Wówczas formularz z danymi świadczenia oraz wynikiem i miejscem jego realizacji zostanie wyświetlony w trybie tylko do odczytu.