Statystyki

Statystyki

Funkcjonalność „Statystki” z menu „Gabinet” pozwala na przeglądanie statystyk wykorzystania modułu gabinetowego przez personel medyczny. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się filtr umożliwiający zawężenie ograniczenie statystyk do konkretnej poradni / oddziału, okresu realizacji wizyty, personelu i pacjenta. W polu „Personel” można wpisać dowolną kombinację następujących danych: początek imienia (wielkość liter nie ma znaczenia), początek nazwiska (wielkość liter nie ma znaczenia), PESEL, NPWZ a system sam dobierze personel pasujący do podanych danych. W polu „Pacjent” dowolną kombinację następujących danych: początek pierwszego imienia (wielkość liter nie ma znaczenia), początek drugiego imienia (wielkość liter nie ma znaczenia), początek nazwiska (wielkość liter nie ma znaczenia), PESEL a system sam dobierze pacjenta pasującego do podanych danych. Po wprowadzeniu kryteriów do filtru i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się tabela przedstawiająca wykorzystanie modułu gabinetowego w rozbiciu na poszczególne dni przyjęć pacjentów wraz z łącznym podsumowaniem. Tabela zawiera następujące dane statystyczne:

  • ilość pacjentów
  • liczbę wykonanych badań
  • liczbę przepisanych leków
  • liczbę wystawionych recept
  • liczbę wydanych zaleceń
  • liczbę wystawionych zleceń na badania diagnostyczne
  • liczbę wystawionych skierowań

W statystyce uwzględniane są wyłącznie wizyty zrealizowane. Pod zestawieniem wyświetla się przycisk „Eksportuj do XLS” umożliwiający pobranie zestawienia w formie pliku XLS.