Macierz dostępu do EDM

Macierz dostępu do EDM

Funkcjonalność „Macierz dostępu do EDM” z menu „Gabinet” służy do określania poziomu widoczności Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z poszczególnych poradni dla lekarzy poszczególnych specjalności. Każda komórka macierzy to lista wyboru określająca jaki zakres danych wizyt z poradni o specjalności podanej na początku danej kolumny widzi lekarz o specjalności podanej na początku danego wiersza. Dostępne są następujące poziomy widoczności:

  • Pełen dostęp – lekarz o specjalności Y widzi informacje o terminach wizyt zrealizowanych w poradniach o specjalności Y oraz lekach przepisanych w ramach tych wizyt i ma dostęp do pełnej dokumentacji medycznej sporządzonej w trakcie tych wizyt
  • Leki – lekarz o specjalności Y widzi informacje o terminach wizyt zrealizowanych w poradniach o specjalności Y oraz lekach przepisanych w ramach tych wizyt
  • Informacja o wizycie – lekarz o specjalności Y widzi tylko informacje o terminach wizyt zrealizowanych w poradniach o specjalności Y
  • Brak dostępu – lekarz o specjalności Y nie widzi żadnych informacji o wizytach zrealizowanych w poradniach o specjalności X

Domyślnie wszystkie poziomy widoczności ustawione są na „Pełen dostęp”.

Ze względu na rozmiary macierzy dla łatwiejszego orientowania się w niej po najechaniu kursorem myszy nad dowolną komórkę macierzy wyświetla się podpowiedź do jakiej specjalności lekarzy i do jakiej specjalności poradni dana komórka macierzy się odnosi.

Każda zmiana wprowadzona w macierzy pojawia się nad macierzą na niebieskim tle tworząc listę zmodyfikowanych elementów pozycji. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy nacisnąć przycisk „Zapisz”, aby anulować wprowadzone zmiany należy skorzystać z przycisku „Anuluj”.

Poziomy widoczności wprowadzone w macierzy są uwzględniane przy prezentowaniu historii wizyt w oknie wizyty w gabinecie lekarskim.