Interakcje leków

Interakcje leków

Funkcjonalność „Interakcje leków” z menu „Gabinet” służy do zarządzania bazą interakcji leków oraz interakcji pomiędzy lekami a innymi czynnikami. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka zdefiniowanych interakcji z jednym polem zapytania gdzie można wpisać początek nazwy leku / czynnika oddziałującego (wielkość liter nie ma znaczenia). Po wpisaniu nazwy i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista zdefiniowanych interakcji a przy każdej z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Interakcje na liście wyników w zależności od siły wyróżnione są kolorami: silne – na czerwono, normalne – na pomarańczowo, słabe – na żółto. Ponadto pod wyszukiwarką widoczny jest przycisk „Dodaj” umożliwiający dodanie nowej interakcji.

Aby dodać nową interakcję należy kliknąć przycisk „Dodaj” pod wyszukiwarką. Wyświetli się wówczas formularz dodawania interakcji. Interakcja może być zdefiniowana pomiędzy lekiem o danej nazwie handlowej lub międzynarodowej a innym lekiem o określonej nazwie handlowej lub międzynarodowej lub czynnikiem zdefiniowanym w słowniku czynników interakcji. Aby wprowadzić każdy z elementów interakcji należy zaznaczyć jego typ a następnie zacząć wpisywać nazwę w polu tekstowym – wówczas pojawi się lista podpowiedzi z której należy wybrać właściwą opcję klikając na niej, następnie należy wprowadzić opis interakcji (profesjonalny – dla lekarzy i konsumencki – dla pacjentów), wskazać jej siłę i zapisać dane klikając przycisk „Dodaj”. Jako że wiele leków o różnych nazwach handlowych może mieć tę samą nazwę międzynarodową, więc zdefiniowanie interakcji w oparciu o nazwy międzynarodowe oznacza de facto zdefiniowanie całej klasy interakcji pomiędzy wieloma lekami.

Aby zmodyfikować dane interakcji należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danej interakcji na liście wyników wyszukiwania. Wyświetli się wówczas formularz umożliwiający zmianę opisu i siły interakcji. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

Aby usunąć interakcję należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danej interakcji na liście wyników wyszukiwania. Wyświetli się wówczas formularz umożliwiający potwierdzenie zamiaru usunięcia interakcji. Aby potwierdzić zamiar usunięcia interakcji należy kliknąć przycisk „Usuń”.