Gabinet lekarski / pielęgniarski

Gabinet lekarski : pielęgniarski

Funkcjonalność „Gabinet lekarski / pielęgniarski” z menu „Gabinet” służy do obsługi gabinetów lekarskich ogólnych w zakresie rejestracji historii choroby pacjenta oraz kompleksowej obsługi pacjenta (m.in. przepisywania leków, wystawiania recept i skierowań, zlecania badań diagnostycznych, przygotowywania zaleceń dla pacjenta). Po wybraniu funkcjonalności „Gabinet lekarski / pielęgniarski” wyświetla się wyszukiwarka wizyt umówionych do zalogowanego lekarza w dniu dzisiejszym w poradniach w których zalogowany lekarz pracuje. W zależności od konfiguracji systemu, nad wyszukiwarką może wyświetlać się dodatkowo informacja o kończących się pulach numerów recept – taka informacja jest sygnałem dla lekarza że należy pobrać z NFZ i zaimportować do systemu jHIS nowe pule numerów recept (system szacuje kiedy skończy się pula numerów recept na podstawie ich dotychczasowego średniego zużycia). Ponadto nad wyszukiwarką może pojawić się ostrzeżenie o niezakończonych wizytach w minionych dniach.

Po kliknięciu na to ostrzeżenie otwiera się nowe okno ze szczegółowymi informacjami w których dniach w jakich poradniach które wizyty nie zostały zamknięte. Klikając nazwy poradni system zmienia widok umówionych wizyt na wizyty danego dnia w danej poradni gdzie należy niezamknięte wizyty zamknąć (oznaczyć jako zrealizowane lub jako niezrealizowane).

W poradniach ginekologiczno-położniczych nad wyszukiwarką dodatkowo pojawia się pasek „Wyniki bieżących badań cytologicznych, zapewniający lekarzowi dostęp do nie poddanych jeszcze ocenie wyników badań cytologicznych i dokonanie ich oceny.

Po kliknięciu na tym pasku otwiera się nowe okno z filtrem wyboru lekarza zlecającego (domyślnie wybrany jest zalogowany lekarz) i listą wyników badań nie poddanych ocenie (wprowadzonych przez rejestrację do zakładki „Historia” w karcie pacjenta). Wyniki badań dostępne są w formie odnośników do plików z ich opisami. Przy każdym badaniu widoczne są dwa przyciski „Wynik normalny” i „Wynik nieprawidłowy”. Lekarz po dokonaniu oceny wyniku badania oznacza ten wynik jako normalny lub nieprawidłowy klikając odpowiedni przycisk. W jednym i drugim przypadku badanie znika z listy, jednak jeśli wynik został oceniony jako nieprawidłowy, wówczas pojawi się on w zakładce „Cytologie” w oknie wizyty danego pacjenta w gabinecie lekarskim.

Aby rozpocząć korzystanie z funkcjonalności gabinetu lekarskiego w pierwszej kolejności należy wybrać poradnię i nacisnąć przycisk „Szukaj” (jeżeli lekarz pracuje tylko w jednej poradni wówczas czynność ta jest wykonywana automatycznie). Wyświetlany jest wówczas pod wyszukiwarką dwukolumnowy widok wizyt umówionych do zalogowanego lekarza oraz wolnych terminów u zalogowanego lekarza w dniu dzisiejszym we wskazanej poradni. W wyszukiwarce znajdują się dodatkowo następujące przyciski nawigacji:

 • <<< - umożliwia wyświetlenie wizyt umówionych do zalogowanego lekarza oraz wolnych terminów u zalogowanego lekarza we wskazanej poradni w dniu o miesiąc wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • << - umożliwia wyświetlenie wizyt umówionych do zalogowanego lekarza oraz wolnych terminów u zalogowanego lekarza we wskazanej poradni w dniu o tydzień wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • < - umożliwia wyświetlenie wizyt umówionych do zalogowanego lekarza oraz wolnych terminów u zalogowanego lekarza we wskazanej poradni w dniu poprzednim w stosunku aktualnie prezentowanego
 • „Zmień datę” - umożliwia wyświetlenie dowolnego dnia, który należy wskazać w polu daty przed naciśnięciem przycisku „Zmień datę”
 • „Dziś” - umożliwia wyświetlenie dzisiejszego dnia
 • > - umożliwia wyświetlenie wizyt umówionych do zalogowanego lekarza oraz wolnych terminów u zalogowanego lekarza we wskazanej poradni w dniu następnym w stosunku aktualnie prezentowanego
 • >> - umożliwia wyświetlenie wizyt umówionych do zalogowanego lekarza oraz wolnych terminów u zalogowanego lekarza we wskazanej poradni w dniu o tydzień późniejszym od aktualnie prezentowanego
 • >>> - umożliwia wyświetlenie wizyt umówionych do zalogowanego lekarza oraz wolnych terminów u zalogowanego lekarza we wskazanej poradni w dniu o miesiąc późniejszym od aktualnie prezentowanego

Kliknięcie na którykolwiek z opisanych powyżej przycisków zmienia widok wizyt umówionych do zalogowanego lekarza oraz wolnych terminów u zalogowanego lekarza we wskazanej poradni na właściwy dla dnia do którego prowadzi dany przycisk.

Widok wizyt umówionych do zalogowanego lekarza oraz wolnych terminów u zalogowanego lekarza składa się z dwóch kolumn. Lewa kolumna to lista godzin przyjęć w danej poradni, na którą naniesione są umówione wizyty planowe (czyli wizyty zaplanowane w danym dniu we wskazanej poradni w godzinach wynikających z grafiku pracy lekarza) oraz wolne terminy wynikające z grafiku pracy lekarza. Prawa kolumna to wizyty dodatkowe, umówione w danym dniu we wskazanej poradni wraz z formularzem umawiania kolejnej wizyty dodatkowej. Na dole z prawej strony widoczny jest przycisk „Pomoc” otwierający w nowym oknie legendę oznaczeń stosowanych w gabinecie.

W powyższym widoku godziny przeszłe są wyszarzone, przy każdej godzinie jest informacja o statusie terminu (wolny termin, umówiona wizyta, zrealizowana wizyta, niezrealizowana wizyta), dodatkowo przy statusie może znajdować się powód, dla którego lekarz nie powinien realizować danej wizyty (wizyta do odwołania, za mało lub za dużo zapisanych pacjentów w przypadku sesji grupowych). Przy każdym wolnym terminie widoczny jest przycisk „Zapisz pacjenta” umożliwiający lekarzowi zapisanie pacjenta na dany termin (jeżeli termin został zarezerwowany przy przycisku pojawia się ikonka z białą literą R na czarnym tle, po kliknięciu której pojawia się ostrzeżenie z informacją o przeznaczeniu rezerwacji). Proces zapisu został opisany w rozdziale „Wizyty planowe w poradni”. Przy każdej wizycie jest widoczny jeden lub więcej przycisków (więcej niż jeden w przypadku sesji grupowych) z nazwiskami pacjentów zapisanych na daną wizytę (jeżeli na dzień wizyty pacjent ma status nieubezpieczonego dziecka wówczas przy nazwisku pacjenta pojawia się adnotacja „(DN)”). Przyciski te mogą przyjmować następujące kolory:

 • zielony - oznacza, że pacjent zapisany na wizytę dopełnił wszelkich formalności i może być przyjęty; po kliknięciu takiego przycisku otwiera się okno wizyty
 • czerwony - oznacza, że pacjent zapisany na wizytę nie dopełnił związanych z nią formalności i nie może być przyjęty; po kliknięciu takiego przycisku pojawia się okienko z informacją jakie formalności nie zostały dopełnione (np. brak skierowania, niewypełnione dokumenty, brak upoważnień, brak ubezpieczenia, brak opłaty)
 • szary - oznacza, że pacjent nie stawił się na wizytę i wizyta została oznaczona jako niezrealizowana; przycisk jest nieaktywny (kliknięcie na nim nie wywołuje żadnej akcji), jest wyświetlany wyłącznie informacyjnie

W przypadku umówionych wizyt (takich które nie są oznaczone ani jako zrealizowane ani jako niezrealizowane) przed przyciskiem z nazwiskiem pacjenta jest dodatkowo widoczny szary przycisk ze znakiem „×”, który pozwala odwołać wizytę (terminy przyszłe) lub oznaczyć wizytę jako niezrealizowaną (terminy przeszłe). Jeśli pacjent był wstawiany do kolejki oczekujących przy zapisie na daną wizytę, wówczas po kliknięciu szarego przycisku ze znakiem „×” pacjent musi zostać wykreślony z kolejki, w związku z czym system poprosi o określenie powodu skreślenia pacjenta z harmonogramu / kolejki. Przy skreślaniu z harmonogramu / kolejki gdzie mechanizmem rozliczeń jest AP-KOLCE system wysyła stosowny komunikat do AP-KOLCE z informacją o skreśleniu pacjenta. Jeżeli wizyta została umówiona na podstawie e-skierowania, które nie było używane do umówienia innej wizyty ani do wpisania pacjenta do harmonogramu / kolejki, to takie e-skierowanie jest odblokowywane na platformie P1, odłączane od wizyty i usuwane z karty pacjenta. Przycisk ze znakiem „×” jest dostępny tylko dla personelu głównego realizującego wizytę / operację.

Jeżeli w odpowiedzi z systemu eWUŚ o status ubezpieczenia pacjenta na dzień dzisiejszy jest zawarta informacja o tym, że pacjent jest aktualnie poddawany kwarantannie, wówczas przy nazwisku pacjenta widnieje ikonka czarnego trójkąta z wykrzyknikiem na żółtym tle.

Jeżeli istnieją ostrzeżenia dotyczące pacjenta wprowadzone przez rejestrację i oznaczone jako istotne dla lekarza i/lub ostrzeżenia dotyczące szczepień wprowadzone do karty pacjenta, wówczas przy nazwisku pacjenta umówionego na wizytę widnieje czerwony przycisk ze znakiem „!”. Kliknięcie tego przycisku wyświetla komunikat z treścią ostrzeżenia.

Przy każdej z wizyt, do której została przypisana usługa NFZ-owa (w przypadku wizyty zaplanowanej – przypisana wstępnie przez rejestrację, w przypadku wizyty zrealizowanej – przypisana finalnie przy kodowaniu wizyty), i dla tej usługi w słowniku usług NFZ-owych zdefiniowano kolor wyróżnienia, przy nazwisku pacjenta widnieje przycisk ze znakiem apteczki na tle takiego koloru jak kolor wyróżnienia przypisanej usługi NFZ-owej.

Przy każdej z wizyt domowych widnieje ikonka domu na fioletowym tle.

Przy każdej wizycie, która została wygenerowana przez system sztucznie (do celów rejestracji Zdarzeń Medycznych, z powodu przełożenia szczepień lub badań diagnostycznych, ...) widnieje ikonka trybików na pomarańczowym tle.

Przy każdej zrealizowanej wizycie NFZ-owej w specjalistyce, na której została wystawiona informacja dla lekarza kierującego, widnieje ikonka kartki papieru na granatowym tle. Jej kliknięcie pozwala lekarzowi pobrać (w formie pliku PDF) i wydrukować dla pacjenta informację dla lekarza kierującego.

Przy każdej zaplanowanej ale jeszcze nie zrealizowanej wizycie w POZ, gdy oczekują na omówienie i/lub rozliczenie wyniki badań diagnostycznych z budżetu powierzonego /wyniki świadczeń / szczepienia, widnieje ikonka probówki.

Przy każdej wizycie widoczna jest ikonka białego serca i pulsu na kasztanowym tle - jej kliknięcie umożliwia szybki podgląd pełnej dokumentacji medycznej pacjenta od danego lekarza z danej poradni. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania systemu, żeby kliknięcie na tę ikonkę przy wciśniętym klawiszu Shift na klawiaturze eksportowało pełną dokumentację medyczną pacjenta (ze wszystkich poradni).

Przy każdej wizycie, której typ posiada wyróżnienie kolorystyczne w słowniku typów wizyt widoczna jest ikonka kontrastu w danym kolorze.

Przy każdej wizycie dla której możliwy jest tryb wideokonsultacji widnieje różowy przycisk z ikonką kamery. W zależności od konfiguracji systemu otworzy się wówczas okno chatu z możliwością przełączenia w tryb wideokomunikacji lub okno wideokomunikatora. Jeśli system został skonfigurowany w taki sposób aby otwierało się okno chatu, wówczas na dole okna znajduje się pole do wpisywania wymienianych wiadomości tekstowych (wysłanie wiadomości następuje po kliknięciu przycisku Enter na klawiaturze) oraz pole do przesyłania plików (przesłanie pliku następuje po wskazaniu pliku z dysku; pasek postępu wskazuje postęp przesyłania pliku). Obok pola do wpisywania wymienianych wiadomości tekstowych znajduje się przycisk „VIDEO” umożliwiający przełączenie komunikatora w tryb wideokomunikacji.

Jeśli system został skonfigurowany w taki sposób żeby otwierało się okno chatu i kliknięto w nim przycisk „VIDEO” albo jeżeli system został skonfigurowany w taki sposób żeby otwierało się okno wideokomunikatora, wówczas otworzy się okno wideokomunikatora. W jego lewej górnej części wyświetla się imię i nazwisko pacjenta oraz obraz z kamery pacjenta (jeżeli wskaźnik przy nazwisku pacjenta jest czerwony, oznacza to że pacjent jeszcze nie włączył wideokomunikatora, jeśli jest zielony, to znaczy że pacjent nawiązał połączenie), w prawej górnej części wyświetla się imię i nazwisko lekarza oraz obraz z kamery własnej lekarza (tak jak będzie widział go pacjent), w dolnej części znajduje się chat i pole do wpisywania wymienianych wiadomości tekstowych (wysłanie wiadomości następuje po kliknięciu przycisku Enter na klawiaturze) oraz pole do przesyłania plików (przesłanie pliku następuje po wskazaniu pliku z dysku; pasek postępu wskazuje postęp przesyłania pliku).. Połączenie pomiędzy lekarzem a pacjentem jest nawiązywane automatycznie po włączeniu wideokomunikatorów przez obie strony. Aby uruchomić komunikację wideo niezbędna jest przeglądarka Firefox 61+, Chrome 67+, Opera 67+ lub Safari 12+.

Jeżeli zalogowany personel medyczny do którego zostały umówione wizyty posiada przywilej do korzystania z systemu kolejkowego jHQ i w konfiguracji systemu jHIS włączono widoczność ikonek do przywoływania pacjentów, wówczas przy każdej wizycie z dnia dzisiejszego, która oczekuje na realizację i dla której wszystkie formalności zostały dopełnione wyświetlana jest ikonka z logo systemu jHQ. Jeżeli pacjent potwierdził przybycie na wizytę (lub w przypadku sesji grupowej jeżeli wszyscy zapisani na sesję grupową pacjenci potwierdzili przybycie na wizytę) ikonka ta miga co jest wskazówką dla lekarza których pacjentów może zaprosić do gabinetu. Po jej kliknięciu otwiera się nowe okno a w nim imię i nazwisko pacjenta (lub imiona i nazwiska pacjentów - w przypadku sesji grupowych) oraz przycisk "Zaproś do gabinetu" do przywoływania do gabinetu pacjenta zapisanego / pacjentów zapisanych na daną wizytę. O kolejności przywoływania decyduje lekarz klikając przycisk przy właściwej wizycie (może przywoływać pacjentów kolejno według godzin przyjęć ale może także przywołać pacjenta spóźnionego na wizytę której godzina już minęła).

Po kliknięciu tego przycisku na wyświetlaczu przed gabinetem ikonka / ikonki statusu przyjęcia przy pacjencie zapisanym / pacjentach zapisanych na wizytę zmieniają się na "prosimy o wejście do gabinetu" zaś w okienku przywoływania pojawia się pytanie "Czy pacjent/pacjenci stawili się w gabinecie?" oraz dwa przyciski "Tak" i "Nie". Lekarz w tym momencie powinien odczekać chwilę i jeżeli przywołany pacjent / przywołani pacjenci stawią się w gabinecie kliknąć przycisk "Tak" a jeśli się nie stawią kliknąć przycisk "Nie". Po kliknięciu przycisku "Tak" lub "Nie" na wyświetlaczu przed gabinetem ikonka / ikonki statusu przyjęcia zmieniają się odpowiednio na "w gabinecie" lub "oczekuje" zaś okno przywoływania pacjenta / pacjentów jest automatycznie zamykane.

Jeżeli do lekarza zgłasza się pacjent niezapisany na wizytę i nie ma już wolnych terminów danego dnia, wówczas lekarz może zapisać pacjenta na wizytę dodatkową korzystając z formularza w prawej kolumnie widoku. W formularzu określa się:

 • godzinę przyjęcia - domyślnie wypełnione bieżącą godziną
 • gabinet - jeżeli w wybranej poradni jest tylko jeden gabinet wówczas jest on domyślnie wybrany
 • typ wizyty - jeżeli dla danej poradni istnieje domyślny typ wizyty jest on wówczas domyślnie wybrany
 • rodzaj wizyty - domyślnie wybrany domyślny rodzaj wizyty dla danej poradni

Po naciśnięciu przycisku „Umów wizytę dodatkową” (lub „Umów wizytę dodatkową (użyj domyślnego cennika)” w przypadku umawiania wizyt komercyjnych w poradni, w której zdefiniowano domyślny cennik) rozpoczyna się proces umawiania wizyty dodatkowej, który wygląda identycznie jak proces umawiania wizyty planowej opisany w rozdziale „Wizyty planowe w poradni”.

W momencie kiedy pacjent stawia się w gabinecie na wizytę lekarz sprawdza, czy pacjent może być przyjęty. Jeżeli pacjent nie może być przyjęty (czyli gdy przycisk z nazwiskiem pacjenta ma kolor czerwony) wówczas lekarz odsyła go do rejestracji w celu uzupełnienia brakujących danych. Jeżeli pacjent może być przyjęty (czyli gdy przycisk z nazwiskiem pacjenta ma kolor zielony), wówczas lekarz klika przycisk z nazwiskiem pacjenta otwierając w ten sposób okno wizyty.

Po lewej stronie okna wizyty widoczna jest kolumna z historią wizyt pacjenta oraz zrealizowanych badań i zleceń. Przy każdej wizycie, badaniu i zleceniu widoczny jest przycisk „Więcej” umożliwiający wyświetlenie szczegółów wizyty (informacji wprowadzonych przez lekarza w ramach tej wizyty: wywiadu, badania, rozpoznań, procedur, leków, itd.), badania (wyników badania odebranych z laboratorium) lub zlecenia (opisu wyniku realizacji zlecenia) z opcją podglądu wydruku i drukowania tych informacji (w przypadku wizyt i badań).

Jeżeli wizyta, przy której kliknięto przycisk „Więcej”, została zrealizowana przez zalogowanego lekarza w tej samej poradni co wizyta bieżąca (aktualnie realizowana) i opcja „Możliwość kopiowania danych z historii wizyt do bieżącej wizyty” w konfiguracji gabinetu została włączona, wówczas przy wywiadach, badaniach, rozpoznaniach, procedurach, lekach i zaleceniach wyświetlają się ikonki kopiowania tych danych do bieżącej wizyty. Kliknięcie takiej ikonki umożliwia skopiowanie danych przy których ikonka ta się znajduje do bieżącej wizyty.

W kolumnie z historią wizyt, badań i zleceń prezentowane są wizyty. badania i zlecenia z ostatniego roku (365 lub 366 dni wstecz od daty bieżącej) a pod nimi dostępny jest przycisk „Zobacz więcej” otwierający okno ze wszystkimi wizytami, badaniami i zleceniami pacjenta wraz z filtrem umożliwiającym ograniczenie historii do samych wizyt, samych badań lub samych zleceń.

W górnej części okna wizyty prezentowane są podstawowe dane pacjenta: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia i wiek (jeżeli na dzień wizyty pacjent ma status nieubezpieczonego dziecka wówczas przy nazwisku pacjenta pojawia się adnotacja „(DN)”; jeżeli w odpowiedzi z systemu eWUŚ o status ubezpieczenia pacjenta na dzień dzisiejszy jest zawarta informacja o tym, że pacjent jest aktualnie poddawany kwarantannie, wówczas przy nazwisku pacjenta widnieje pulsująca ikonka trójkąta z wykrzyknikiem na żółtym tle).

Zasadniczą część okna wizyty stanowią trzy zakładki:

 • Wizyta - karta wizyty - umożliwia lekarzowi zarejestrowanie informacji o historii choroby pacjenta podczas wizyty
 • Wideokonsultacja – umożliwia lekarzowi kontakt z pacjentem w trybie wideokonsultacji (jeżeli typ realizowanej wizyty na to pozwala)
 • Pacjent - umożliwia lekarzowi dostęp do karty pacjenta

Po wybraniu zakładki „Pacjent” wyświetla się karta pacjenta. Lekarz ma możliwość zarządzania danymi pacjenta w taki sposób jak to opisano w rozdziale „Pacjenci (karty aktywne)”.

Po wybraniu zakładki „Wideokonsultacja”, jeżeli wizyta nie jest realizowana w trybie wideokonsultacji, wyświetlany jest stosowny komunikat, jeżeli zaś wizyta jest realizowana w trybie wideokonsultacji wyświetla się zielony przycisk „WŁĄCZ”, który włącza chat / wideokomunikator w niniejszej zakładce. Gdy zaś chat / wideokomunikator jest włączony drugi, wówczas wyświetla się czerwony przycisk „WYŁĄCZ” umożliwiający wyłączenie tegoż. Korzystanie z chata / wideokomunikatora w niniejszej zakładce wygląda identycznie jak opisano wcześniej w niniejszym rozdziale.

Domyślnie otwarta jest zakładka „Wizyta”. Zakładka ta jest również podzielona na podzakładki:

 • Informacje - dane osobowe i adresowe pacjenta, uczulenia, uzależnienia, ostrzeżenia, parametry pacjenta
 • Wywiad - informacje z wywiadu aktualnego przeprowadzonego w trakcie wizyty
 • Badanie - wyniki badania wykonanego podczas wizyty
 • Dokumenty - dokumentacja pacjenta prowadzona na rzecz pacjenta na kolejnych wizytach (np. karta przebiegu ciąży)
 • ICD9 / ICD10 - zdiagnozowane rozpoznania i procedury wykonane w ramach wizyty
 • Leki - leki przepisane podczas wizyty, recepty papierowe
 • E-recepta - leki przepisane podczas wizyty, recepty elektroniczne
 • Zalecenia - zalecenia dla pacjenta do stosowania po wizycie
 • Zlecenia - zlecenia badań diagnostycznych i mikrobiologicznych
 • Skierowania - skierowania do specjalistów, do szpitala, na leczenie uzdrowiskowe
 • E-skierowanie - skierowania elektroniczne
 • Kodowanie - wykonane badania diagnostyczne
 • MP – medycyny pracy
 • Szczepienia – zlecenia szczepień
 • Dyspozycje – zlecenia wewnętrzne (przyjęcie na oddział, przeniesienia na inny oddział, dokonanie wypisu, wykonanie badania)
 • Pobyt – dane z obserwacji, obchodów, itd. zarejestrowane podczas pobytu szpitalnego
 • Załączniki – pliki dołączane do historii choroby pacjenta (np. pliki DICOM, skany dokumentów, itp.)
 • eZWM – elektroniczne zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Świadczenia – zlecenia świadczeń komercyjnych
 • Cytologie – wykonane badania cytologiczne z wynikiem negatywnym
 • RTG – wykonane zdjęcia radiologiczne
 • Sanepid – dokumenty przekazywane do sanepidu
 • COVID-19 – zlecenia testów i wyniki testów na COVID-19, certyfikaty COVID-19
 • Ch. przewlekłe - choroby przewlekłe pacjenta
 • Podsumowanie - dane do księgi zabiegów, cennik usług (w przypadku wizyt komercyjnych), zamykanie wizyty

W górnej części każdej z powyższych zakładek (z wyjątkiem zakładki „Podsumowanie”) mogą się wyświetlać (na jasnopomarańczowym tle) załączniki z zakładki „Historia” w karcie pacjenta, które rejestracja uznała za istotne z punktu widzenia danej wizyty i oznaczyła do wyświetlenia w danej zakładce na danej wizycie.

Każda z powyższych zakładek posiada własne mechanizmy zapisu danych wobec czego należy pamiętać aby w każdej zakładce zapisywać dane po ich wprowadzeniu. Istnieje też możliwość użycia takiej konfiguracji gabinetu aby dane wprowadzane do poszczególnych zakładek były zapisywane automatycznie w momencie przechodzenia do kolejnej zakładki. Mechanizm automatycznego zapisu danych obejmuje:

 • podstawowe parametry pacjenta i informacje o jego aktualnym leczeniu w zakładce „Informacje”
 • diagram uzębienia, diagram oczu i dokumenty wypełniane w zakładce „Wywiad”
 • dokumenty wypełniane w zakładce „Badania”
 • wprowadzone rozpoznania, procedury i choroby przewlekłe w zakładce „ICD9 / ICD10”
 • dane leków nie przypisanych do żadnej recepty w zakładce „Leki”
 • dane leków nie przypisanych do żadnej e-recepty w zakładce „E-recepta”
 • wprowadzone zalecenia i dokumenty wypełnione w zakładce „Zalecenia”
 • dane wprowadzone w zakładce „Kodowanie”
 • karty badań oraz wyniki badań i konsultacji specjalistycznych w zakładce „MP”
 • dokumenty wypełniane w zakładce „Pobyt”
 • choroby przewlekłe pacjenta w zakładce "Ch. przewlekłe"

W przypadku próby automatycznego zapisu danych zakończonej niepowodzeniem system wyświetla komunikat o niepowodzeniu automatycznego zapisu i nie pozwala przejść do kolejnej zakładki. W takiej sytuacji należy dane poprawić i zapisać ręcznie albo poprawić i spróbować przejść do kolejnej zakładki pozwalając aby system podjął kolejną próbę automatycznego zapisu.