Archiwum EDM - przeglądanie podpisanej cyfrowo dokumentacji

Archiwum EDM

Jeżeli system został skonfigurowany w taki sposób aby wraz z drukowaniem podsumowania wizyty przez lekarza to podsumowanie było jednocześnie automatycznie zapisywane w archiwum w formie podpisanego certyfikatem lekarza pliku PDF, wówczas funkcjonalność „Archiwum EDM” z menu „Gabinet” pozwala na przeglądanie tak utworzonego archiwum podpisanej cyfrowo elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista przychodni z których dokumentacja znajduje się w cyfrowym archiwum. Po kliknięciu na przychodni rozwija się pod nią lista poradni w danej przychodni. Po kliknięciu na poradnię rozwija się pod nią lista personelu medycznego w danej poradni. Po kliknięciu na personel medyczny rozwija się pod nim lista pacjentów danego personelu w danej poradni. Po kliknięciu na pacjenta rozwija się lista terminów jego wizyt u danego personelu w danej poradni. Po kliknięciu na termin wizyty rozwija się lista odnośników do plików PDF elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. Więcej niż jeden odnośnik przy jednej wizycie wskazuje że do dokumentacji były wprowadzane modyfikacje i kolejne odnośniki to kolejne wersje dokumentacji.