eWUŚ - weryfikacja ubzepieczenia pacjenta

System został wyposażony w mechanizm szybkiego odpytywania systemu eWUŚ o status ubezpieczenia dowolnego numeru PESEL. Służy do tego ikonka systemu eWUŚ widoczna w nagłówku każdej strony systemu jHIS.

Po kliknięciu tej ikonki otwiera się nowe okno, w którym można wpisać numer PESEL i kliknąć przycisk „Sprawdź” aby uzyskać informację o statusie ubezpieczenia osoby o danym numerze PESEL.

Jeżeli eWUŚ oprócz statusu ubezpieczenia zwraca także dodatkowe informacje o pacjencie (np. że pacjent jest uchodźcą), wówczas przy statusie ubezpieczenia wyświetlają się ikonki wykrzyknika w trójkącie – po najechaniu kursorem myszy na taką ikonkę wyświetli się dymek z dodatkową informacją o pacjencie.