jERP™ - integracja z jHIS™

jERP™ jest systemem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym stworzonym w oparciu o platformę jPALIO™. Istnieje możliwość automatycznego przekazywania danych kontrahentów (pacjentów i zakładów pracy pacjentów) oraz faktur pierwotnych z systemu jHIS™ do systemu jERP™.

UWAGA!

API systemu jERP™ nie pozwala na automatyczne przekazywanie do tego systemu faktur korygujących!

Aby było to możliwe muszą być spełnione następujące warunki:

  • system jERP™ musi być skonfigurowany i gotowy do działania a serwer na którym system ten został zainstalowany musi być widoczny z serwera na którym zainstalowany jest system jHIS™ (konfiguracji połączenia dokonuje administrator serwera na którym jest zainstalowany system jERP, konfiguracji systemu dokonuje administrator systemu jERP™)
  • system jHIS™ musi mieć skonfigurowane połączenie zdalne z systemem jERP™ (konfiguracji dokonuje administrator serwera na którym jest zainstalowany system jHIS™)
  • w systemie jHIS™ muszą być włączone mechanizmy integracji z systemem jERP (konfiguracji dokonuje administrator serwera na którym jest zainstalowany system jHIS)
  • w ramach funkcjonalności „Konfiguracja” w menu „Administracja” wprowadzone muszą być wszystkie parametry odnoszące się do integracji z systemem jERP™ (konfiguracji dokonuje administrator systemu jHIS™)

Jeżeli powyższe warunki są spełnione wówczas:

  • przy każdej operacji wystawienia faktury pierwotnej na pacjenta w systemie jHIS, dane pacjenta jako kontrahenta oraz dane faktury pierwotnej są automatycznie przekazywane do systemu jERP
  • przy każdej operacji wystawienia faktury pierwotnej na zakład pracy pacjenta w systemie jHIS, dane zakładu pracy jako kontrahenta oraz dane faktury pierwotnej są automatycznie przekazywane do systemu jERP
  • faktury pierwotne przekazywane do systemu jERP™ mają numerację nadawaną przez system jERP, należy więc zadbać o zdefiniowanie właściwego formatu numeracji i jego wartości początkowej w systemie jERP™ w przypadku włączania integracji z systemem jERP™ oraz o ustawienie właściwej wartości parametru „Numer kolejny następnej faktury” w konfiguracji systemu jHIS™ w przypadku wyłączania integracji z systemem jERP
  • faktury pierwotne przekazane do systemu jERP™ są drukowane zgodnie z szablonem właściwym dla systemu jERP™