Zdublowane karty pacjentów

System posiada wbudowany mechanizm automatycznego wykrywania zdublowanych (lub podejrzanych o bycie zdublowanymi) kart pacjentów. Jeżeli system wykryje, że w bazie danych istnieją dwie karty pacjenta z tym samym numerem PESEL lub dwie karty z tym samym imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia, a zalogowany użytkownik posiada uprawnienia do scalania kart pacjentów, wówczas w nagłówku strony pojawia się czerwona migająca ikonka osoby ze znakiem "x".

Po kliknięciu tej ikonki otwiera się nowe okno z listą potencjalnie zdublowanych kart pacjentów.

Przy każdym pacjencie widoczny jest przycisk "Przejdź do scalania", którego kliknięcie przekierowuje do funkcjonalności scalania kart pacjentów.