Harmonogramy przyjęć oraz kolejki oczekujących AP-KOLCE

Jeżeli w systemie jHIS prowadzone są harmonogramy przyjęć/kolejki oczekujących raportowane do systemu AP-KOLCE, wówczas w sytuacji wystąpienia błędu komunikacji z AP-KOLCE w nagłówku każdej strony system jHIS wyświetla się migająca pomarańczowa ikonka grupy osób. Po najechaniu na nią kursorem myszy wyświetla się dymek z informacją którego harmonogramu/kolejki dotyczy błąd.

UWAGA! W związku z tym, że raportowanie danych harmonogramów/kolejek do AP-KOLCE powinno następować w czasie rzeczywistym, niezbędne jest reagowanie na bieżąco na zgłaszane przez system jHIS błędy komunikacji.