Wersje językowe

Wersje językow

Funkcjonalność „Wersje językowe” służy do zarządzania wersjami językowymi interfejsu użytkownika i słowników stałych używanych w systemie. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się formularz dodawania wersji językowych a pod nim lista zdefiniowanych wersji językowych. Przy każdej z wersji językowych na liście widoczne są przyciski „Deaktywuj” (jeśli wersja językowa jest aktywna) lub „Aktywuj” (jeśli wersja językowa jest nieaktywna) oraz przycisk „Usuń”. Pod listą wersji językowych widoczny jest jeszcze przycisk „Tłumaczenia” umożliwiający przejście do strony zarządzania tłumaczeniami.

Aby dodać nową wersję językową należy wybrać język z listy a następnie kliknąć przycisk „Dodaj”. Dodana wersja językowa pojawi się na liście poniżej formularza jako aktywna. Aktywne wersje językowe są wyświetlane w nagłówku każdej strony systemu jHIS™ umożliwiając zalogowanemu użytkownikowi się przełączanie się pomiędzy nimi. Aby wersja językowa przestała być wyświetlana w nagłówkach stron należy ją deaktywować klikając przycisk „Deaktywuj” przy danej wersji językowej na liście. Nieaktywną wersję można w każdej chwili ponownie aktywować kliakjąc przycisk „Aktywuj” przy danej wersji językowej na liście. Dopóki dla danej wersji językowej nie zostaną wprowadzone tłumaczenia interfejsu użytkownika istnieje możliwość jej usunięcia z systemu poprzez kliknięcie przycisku „Usuń” przy danej wersji językowej na liście.

Aby przejść do strony zarządzania tłumaczeniami słowników należy kliknąć przycisk „Tłumaczenia”. Wyświetli się wówczas lista słowników wielojęzycznych. Przy każdym słowniku widoczny jest formularz eksportowania tłumaczeń danego słownika w wybranej wersji językowej do pliku CSV, zaś pod listą słowników dostępny jest identyczny formularz umożliwiający wyeksportowanie tłumaczeń wszystkich słowników w wybranej wersji językowej do pliku CSV. Po wybraniu wersji językowej i kliknięciu przycisku „Eksportuj” system generuje plik CSV i umożliwia zapisanie go na dysku komputera. Plik taki można otworzyć w dowolnym programie obsługującym arkusze kalkulacyjne i wprowadzić do niego tłumaczenia. Danych w pierwszych czterech kolumnach w pliku nie wolno zmieniać, uzupełniać / modyfikować można jedynie dane w piątej kolumnie a więc tłumaczenia w danym języku. Po uzupełnieniu / zmodyfikowaniu tłumaczeń z pliku CSV, plik taki należy zaimportować do systemu korzystając z formularza widocznego pod listą słowników. W formularzu tym należy wskazać plik CSV i kliknąć przycisk „Importuj”. System zaimportuje wówczas uzupełnione/zmodyfikowane tłumaczenia ze wskazanego pliku CSV.

Zarządzanie tłumaczeniami interfejsu użytkownika nie z poziomu systemu nie jest możliwe, jako że tłumaczenia te są integralną częścią kodu źródłowego systemu.