Tryb serwisowy

Tryb serwisowy

Funkcjonalność „Tryb serwisowy” służy do przełączania systemu pomiędzy trybem serwisowym a trybem normalnym. Tryb serwisowy służy do przeprowadzania czynności utrzymaniowonaprawczych podczas których korzystanie z systemu przez użytkowników nie jest możliwe. Przełączenie w tryb serwisowy skutkuje natychmiastowym wylogowaniem z systemu wszystkich zalogowanych użytkowników (oprócz użytkownika dokonującego przełączenia w tryb serwisowy) i zablokowaniem dostępu do systemu wszystkim użytkownikom do czasu przywrócenia trybu normalnego (oprócz użytkownika dokonującego przełączenia w tryb serwisowy).

Aby przełączyć system w tryb serwisowy należy wybrać funkcjonalność „Tryb serwisowy” z menu „Administracja” i kliknąć przycisk „Przełącz w tryb serwisowy”.

W trybie serwisowym w nagłówku każdej strony systemu pojawia się wyraźny napis „TRYB SERWISOWY!”. Jeżeli system pracuje w trybie serwisowym, wówczas aby przywrócić normalny tryb pracy należy wybrać funkcjonalność „Tryb serwisowy” z menu „Administracja” i kliknąć przycisk „Przywróć tryb normalny”.