Struktura zakładu opieki zdrowotnej

Opieka medyczna - struktura zakładu

Zastosowana w systemie jHIS™ struktura opieki medycznej odzwierciedla zawartość rejestru RPWDL 3 . Uruchamiając nowy podmiot wystarczy przepisać informacje zawarte w rejestrze do systemu.

Po wybraniu z menu „Administracja” w podmenu „Struktura organizacyjna” funkcjonalności „Opieka medyczna” wyświetlanych jest sześć zakładek odpowiadających poszczególnym poziomom struktury organizacyjnej:

  • Zakład
  • Przedsiębiorstwa
  • Przychodnie
  • Poradnie / Oddziały
  • Gabinety / Aparatura / Pojazdy / Sale
  • Łóżka


3 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Pod adresem rpwdl.ezdrowie.gov.pl udostępniony jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) (zwany dalej "serwisem").
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm).

W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym:

  • Podmiotów leczniczych
  • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
  • Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych