Jednostki administracji - księgowość, budżetowanie

Jednostki adminisracyjne

Po wybraniu z menu „Administracja” w podmenu „Struktura organizacyjna” funkcjonalności „Jednostki administracji” wyświetlana jest wyszukiwarka jednostek administracyjnych z dodatkowym przyciskiem dodawania nowej jednostki administracyjnej.

Po kliknięciu na przycisk dodawania nowej jednostki administracyjnej wyświetla się formularz dodawania nowej jednostki. Jednostki tworzą strukturę drzewa – każda jednostka może (ale nie musi) mieć jedną jednostkę nadrzędną.

Po wypełnieniu formularza dodawania jednostki administracyjnej należy nacisnąć przycisk „Dodaj” aby zapisać wprowadzone informacje do bazy danych.

Aby zmodyfikować lub usunąć jednostkę administracyjną należy ją odnaleźć korzystając z wyszukiwarki. Jednostki administracji wyszukiwane są po nazwie. W wyszukiwarce można wpisać fragment nazwy (wielkość liter nie ma znaczenia). Po naciśnięciu przycisku „Szukaj” wyświetlane są w formie gałęzi drzewa jednostki administracyjne spełniające kryteria wyszukiwania wraz z ze wszystkimi jednostkami podrzędnymi lub wyświetlany jest komunikat o braku takich jednostek. Jeżeli istnieją jednostki spełniające kryteria wyszukiwania wówczas w wynikach wyszukiwania po najechaniu kursorem myszy na dowolną jednostkę wyświetlają się przy niej przyciski „Edytuj” i „Usuń”.

Naciśnięcie przycisku „Edytuj” powoduje wyświetlenie formularza z danymi jednostki administracji, umożliwiającego wprowadzenie i zapisanie zmian w danych jednostki. Naciśnięcie przycisku „Usuń” powoduje wyświetlenie formularza z danymi jednostki administracyjnej tylko do odczytu, umożliwiającego usunięcie jednostki. Usunięcie jednostki ze struktury organizacyjnej administracji jest możliwe tylko wówczas, gdy nie istnieje żadna jednostka podrzędna względem danej oraz nie ma w systemie żadnego użytkownika przypisanego do danej jednostki.