Struktura organizacyjna - jednostki administracji i opieka medyczna

Struktura organizacyjna

System jHIS™ powstał z myślą o obsłudze szpitali, przychodni komercyjnych i niekomercyjnych oraz prywatnych gabinetów lekarskich. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu e-kolejkowanie 2 dla m.st. Warszawy są szczególnie widoczne w części poświęconej konfiguracji struktury organizacyjnej.

Struktura organizacyjna składa się z dwóch gałęzi stanowiących odrębne funkcjonalności:

2 System obsługi kolejek dostępu do usług medycznych ekolejkowanie.pl

Serwis ekolejkowanie.pl został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W ciągu 5-ciu lat obsłużyl ponad 10 mln wizyt.

ekolejkowanie - prezentacja PDF (0.4 MB application/pdf)