Zakresy badań diagnostycznych

Zakresy badań diagnostycznych

Funkcjonalność „Zakresy badań diagnostycznych” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem zakresów zlecanych badań. Zakresy badań widoczne są jako dodatkowe zakładki formularza zlecania badań w gabinecie lekarskim. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetlana jest lista zdefiniowanych zakresów badań a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”, pod listą widoczny jest natomiast przycisk „Dodaj”.

Każdy ze wspomnianych przycisków kieruje do formularza danych zakresu badań.

W formularzu określa się nazwę zakresu badań oraz wskazuje badania, które dany zakres obejmuje. Po wypełnieniu formularza bądź wprowadzeniu zmian dane należy zapisać właściwym dla danego formularza przyciskiem.