Usługi wewnętrzne

Usługi wewnętrzne

Funkcjonalność „Usługi wewnętrzne” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania listą usług realizowanych na wizytach NFZ-owych. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych usług wewnętrznych a przy każdej z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”, zaś pod listą dostępny jest przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nową usługę wewnętrzną należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz, w którym należy podać nazwę usługi i zapisać je klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane usługi wewnętrznej należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danej usłudze na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania usługi wewnętrznej, z tym że wypełniony danymi wybranej usługi. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć usługę wewnętrzną należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danej usłudze na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych usługi wewnętrznej z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia usługi należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.