Typy wezwań na szczepienie

Funkcjonalność „Typy wezwań na szczepienia” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania listą chorób umieszczanych na wezwaniach na szczepienia. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych chorób a przy każdej z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”, zaś pod listą dostępny jest przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nową chorobę należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz, w którym należy podać nazwę choroby (w celowniku) i zapisać ją klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane choroby należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danej chorobie na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania choroby, z tym że wypełniony danymi wybranej choroby. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć chorobę należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danej chorobie na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych choroby z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia choroby należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.