Typy wizyt

Typy wizyt

Typy wizyt służą do klasyfikowania wizyt (np. pierwszorazowa, standardowa, itd.) a także określają kryteria zapisu na wizytę (np. sesja, domowa). Słownik typów wizyt jest dostępny po wybraniu funkcjonalności „Typy wizyt” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja”, gdzie wyświetla się lista specjalności wszystkich poradni występujących w strukturze organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej.

Po wybraniu specjalności wyświetlany jest formularz dodawania nowego typu wizyty a pod nim lista wszystkich zdefiniowanych dla danej specjalności typów wizyt a przy każdym z nich przycisk umożliwiający edycję lub usunięcie danego typu wizyty.

Dla każdego z typów wizyt możliwe jest określenie następujących parametrów:

 • Przeznaczenie – określa czy dany typ wizyty jest używany przy umawianiu wizyt czy przy planowaniu operacji (domyślnie wybrane jest przeznaczenie „wizyta”)
 • Sesja grupowa – domyślnie wszystkie wizyty są indywidualne (możliwe jest zapisanie jednego pacjenta na wizytę), jeżeli zostanie zaznaczone pole „Sesja grupowa” wówczas na wizytę będzie można zapisać więcej niż jednego pacjenta
 • Minimalna liczba pacjentów – jeżeli zaznaczone zostało pole „Sesja grupowa”, wówczas należy określić minimalną liczbę pacjentów którzy muszą być zapisani na wizytę aby mogła się ona odbyć
 • Maksymalna liczba pacjentów – jeżeli zaznaczone zostało pole „Sesja grupowa”, wówczas należy określić maksymalną liczbę pacjentów których można zapisać na wizytę
 • Wymagaj gabinetu – opcja domyślnie zaznaczona oznacza wizyty ambulatoryjne, dla których musi być wskazany gabinet w którym wizyta ma się odbyć; opcję tę należy odznaczyć w przypadku wizyt domowych
 • Możliwość komunikacji wideo z pacjentem – zaznaczenie tej opcji pozwala na włączenie trybu wideokonsultacji pacjenta korzystającego z portalu systemu jHIS z lekarzem korzystającym z modułu gabinetowego w systemie jHIS; opcja nie jest dostępna dla sesji grupowych
 • Pozwalaj na występowanie serii – w przypadku wizyt NFZ-owych domyślnie system funkcjonuje w taki sposób, że pacjenta można zapisać na tylko jedną wizytę do danej specjalności (na kolejną będzie można zapisać dopiero gdy ta pierwsza się odbędzie, zostanie odwołana lub jej termin minie); zaznaczenie opcji „Pozwalaj na występowanie serii” umożliwia dokonywanie zapisów na więcej niż jedną wizytę NFZ-ową (ale każdą innego dnia); pole nie ma znaczenia w przypadku wizyt komercyjnych, przy których zapisy nie mają ograniczeń, ani w przypadku operacji
 • Pozwalaj na wiele wizyt tego samego dnia – zaznaczenie tej opcji obok poprzedniej umożliwia dokonywanie zapisów na więcej niż jedną wizytę NFZ-ową bez ograniczeń (czyli można umawiać dowolnie wiele takich wizyt zarówno w różnych dniach jak i tego samego dnia); pole nie ma znaczenia w przypadku wizyt komercyjnych, przy których zapisy nie mają ograniczeń, ani w przypadku operacji
 • Kolor – pozwala określić kolor jakim będą w grafikach i terminarzach wyróżniane sloty i wizyty danego typu; domyślnie typ wizyty nie jest wyróżniony kolorem (jest zaznaczona opcja „brak”, którą można odznaczyć a wówczas pojawia się pole wyboru koloru z palety)
 • Przypadki pilne – przy sprawozdawaniu do NFZ pierwszych wolnych terminów dla przypadków pilnych (w ramach sprawozdawczości list oczekujących) będą brane pod uwagę tylko terminy z typami wizyt przy których zaznaczono niniejszą opcję
 • Przypadki stabilne – przy sprawozdawaniu do NFZ pierwszych wolnych terminów dla przypadków stabilnych (w ramach sprawozdawczości list oczekujących) będą brane pod uwagę tylko terminy z typami wizyt przy których zaznaczono niniejszą opcję

Typ wizyty oznaczony jako domyślny będzie automatycznie wybierany przy planowaniu terminów przyjęć w grafikach pracy personelu i aparatury (z możliwością zmiany na inny jeśli istnieje więcej niż jeden typ wizyty).

Aby zmodyfikować typ wizyty należy nacisnąć przy nim przycisk „Edytuj” - wówczas formularz dodawania typu wizyty n górze strony zmieni się w formularz edycji wybranego typu wizyty - wystarczy więc wprowadzić zmiany i zapisać je przyciskiem „Uaktualnij typ wizyty”. Można także na bazie danego danego typu wizyty stworzyć nowy typ wprowadzając zmiany i zatwierdzając je przyciskiem „Dodaj typ wizyty”.