Typy nieobecności

Typy nieobecności

Funkcjonalność „Typy nieobecności” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem typów nieobecności personelu i niedostępności sprzętu używanym do zaznaczania nieobecności w grafikach pracy personelu i grafikach działania aparatury. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista typów nieobecności a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą typów nieobecności wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy typ nieobecności należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych typu nieobecności. Po wprowadzeniu nazwy należy ją zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować nazwę typu nieobecności należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym typie nieobecności na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania typu nieobecności z tym że z wypełnioną nazwą wybranego typu nieobecności. Po wprowadzeniu zmian należy nazwę zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć typ nieobecności należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym typie nieobecności na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji nazwy typu nieobecności z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia typu nieobecności należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.