Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne

Funkcjonalność „Świadczenia rehabilitacyjne” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem rodzajów świadczeń rehabilitacyjnych. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetlana jest lista zdefiniowanych świadczeń rehabilitacyjnych a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”, pod listą widoczny jest natomiast przycisk „Dodaj świadczenie”.

Aby dodać nowe świadczenie należy kliknąć przycisk „Dodaj świadczenie”. Wyświetli się wówczas formularz danych świadczenia a w nim:

  • nazwa świadczenia
  • rodzaj świadczenia – świadczenia NFZ-owe i świadczenia komercyjne są definiowane niezależnie
  • realizacja w warunkach ambulatoryjnych – określa czy dane świadczenie może być realizowane w warunkach ambulatoryjnych
  • realizacja w warunkach domowych – określa czy dane świadczenie może być realizowane w warunkach domowych
  • kod w warunkach ambulatoryjnych – kod świadczenia realizowanego w warunkach ambulatoryjnych z umowy z NFZ (dotyczy tylko usług NFZ-owych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych)
  • kod w warunkach domowych – kod świadczenia realizowanego w warunkach domowych z umowy z NFZ (dotyczy tylko usług NFZ-owych realizowanych w warunkach domowych)
  • wymagana obecność terapeuty – określa czy przez cały czas trwania zabiegu jest wymagana stała obecność terapeuty przy pacjencie (jeśli jest wymagana terapeuta nie będzie mógł realizować równolegle z danym zabiegiem innych zabiegów)
  • czas realizacji – czas realizacji zabiegu włącznie z przygotowaniem i zmianą aparatury na kolejną (musi być wielokrotnością 5 minut)
  • dodatkowy czas potrzebny na realizację w warunkach domowych – dodatkowy czas potrzebny na dojazd do domu pacjenta w celu wykonania zabiegu i powrót po wykonaniu zabiegu do zakładu opieki zdrowotnej (musi być wielokrotnością 5 minut)

Po wypełnieniu formularza należy zapisać dane klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane świadczenia należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym świadczeniu na liście. Wyświetli się wówczas wypełniony formularz danych świadczenia identyczny jak w przypadku dodawania nowego świadczenia. Po wprowadzeniu zmian należy dane zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć świadczenie należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym świadczeniu na liście. Wyświetli się wówczas wypełniony formularz danych świadczenia identyczny jak w przypadku dodawania nowego świadczenia z tym że tylko do odczytu. Aby potwierdzić zamiar usunięcia świadczenia należy kliknąć na przycisk „Usuń”.