Środki do realizacji świadczeń

Środki do realizacji świadczeń

Funkcjonalność „Środki do realizacji świadczeń” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem środków do realizacji świadczeń komercyjnych. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista środków a przy każdego z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą środków wyświetla się przycisk „Dodaj”.

 

Aby dodać nowy środek należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych środka. Jeżeli wykonanie świadczenia z użyciem danego środka ma być rozliczane z NFZ, wówczas w formularzu należy wypełnić pola "kod usługi NFZ-owej", "kod procedury ICD-9" aby system wiedział jak zakodować dane świadczenie. W formularzu obok danych środka istnieje możliwość wprowadzenia możliwych wyników świadczeń zrealizowanych przy wykorzystaniu danego środka – domyślnie wyświetla się jedno pole do wprowadzenia jednego wyniku; aby wyświetlić więcej pól należy skorzystać z przycisku „Więcej”; pola pozostawione puste zostaną zignorowane przy zapisie. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

 

Aby zmodyfikować dane środka należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym środku na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania środka z tym że wypełniony danymi wybranego środka. Po wprowadzeniu zmian należy dane zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć środek należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym środku na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych środka z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia środka należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.