Rodzaje informacji w historii pacjenta

Rodzaje informacji w historii pacjenta

Funkcjonalność „Rodzaje informacji w historii pacjenta” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem rodzajów informacji gromadzonych w formie załączników w zakładce „Historia” w karcie pacjenta. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista rodzajów informacji a przy każdej z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą rodzajów informacji wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy rodzaj informacji należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych rodzaju informacji. W formularzu należy wprowadzić nazwę rodzaju informacji, ponadto jeżeli odbierane elektronicznie z laboratorium wyniki badań diagnostycznych mają automatycznie trafiać do kart pacjentów i być kojarzone z danym rodzajem informacji należy dodatkowo zaznaczyć pole „Oznaczaj wyniki badań laboratoryjnych tym rodzajem informacji”, analogicznie jeżeli wyniki świadczeń komercyjnych mają automatycznie trafiać do kart pacjentów i być kojarzone z danym rodzajem informacji należy dodatkowo zaznaczyć pole „Oznaczaj wyniki realizacji świadczeń tym rodzajem informacji”, podobnie jeżeli podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na szczepienie ze zrealizowanych szczepień mają automatycznie trafiać do kart pacjentów i być kojarzone z danym rodzajem informacji należy dodatkowo zaznaczyć pole „Oznaczaj oświadczenia o wyrażeniu zgody na szczepienie tym rodzajem informacji”, dodatkowo jeżeli wpisy z zakładki „Historia” w karcie pacjenta mają być automatycznie wyświetlane w zakładce „RTG” w oknie wizyty w gabinecie należy zaznaczyć pole „Wyświetlaj wpisy oznaczone tym rodzajem informacji w gabinecie w zakładce RTG”, ponadto, jeżeli uruchomiona została komunikacja pomiędzy skanerem a systemem jHIS za pośrednictwem FTP i skany mają być importowane do zakładki "Historia" w karcie pacjenta i być kojarzone z danym rodzajem informacji należy wypełnić pole „Zapisuj skany z tym kodem do historii pacjenta z tym rodzajem informacji”, na koniec należy zapisać dane klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane rodzaju informacji należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym rodzaju informacji na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania rodzaju informacji z tym że wypełniony danymi wybranego rodzaju informacji. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć rodzaj informacji należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym rodzaju informacji na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych rodzaju informacji z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia rodzaju informacji należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.

UWAGA!

Wyniki badań diagnostycznych mogą być skojarzone tylko z jednym rodzajem informacji w związku z tym zaznaczenie pola „Oznaczaj wyniki badań laboratoryjnych tym rodzajem informacji” przy danym rodzaju informacji spowoduje automatyczne odznaczenie tego pola przy wszystkich innych rodzajach informacji. Wyniki świadczeń komercyjnych mogą być skojarzone tylko z jednym rodzajem informacji w związku z tym zaznaczenie pola „Oznaczaj wyniki realizacji świadczeń tym rodzajem informacji” przy danym rodzaju informacji spowoduje automatyczne odznaczenie tego pola przy wszystkich innych rodzajach informacji.