Przeznaczenia rezerwacji slotów

Funkcjonalność "Przeznaczenia rezerwacji slotów" z podmenu "Słowniki" w menu "Administracja" służy do definiowania celów, do jakich będą dokonywanie rezerwacji wolnych terminów w grafikach przyjęć. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista już zdefiniowanych celów a przy każdym z nich przyciski "Edytuj" i "Usuń". Po listą celów wyświetla się przycisk "Dodaj".

Aby dodać nowy cel rezerwacji należy kliknąć przycisk "Dodaj". Wyświetli się wówczas formularz dodawania celu rezerwacji, w którym należy wprowadzić opis przeznaczenia rezerwacji oraz symbol wyróżnienia. Symbolem wyróżnienia może być dowolny ciąg znaków, można też wstawić symbol z listy symboli dostępnej po kliknięciu przycisku "Wstaw symbol". Dla symbolu wyróżnienia można dodatkowo wskazać kolory czcionki i tła.

Po wypełnieniu formularza należy dane zapisać klikając przycisk "Dodaj".

Aby zmodyfikować dane już zdefiniowanego celu rezerwacji, należy kliknąć przycisk "Edytuj" przy właściwej definicji przeznaczenia na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak przy dodawaniu nowego celu rezerwacji, z tym że wypełniony danymi. Po wprowadzeni zmian dane należy zapisać klikając przycisk "Uaktualnij".

Aby usunąć cel rezerwacji, należy kliknąć przycisk "Usuń" przy właściwej definicji przeznaczenia na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak przy modyfikowaniu celu rezerwacji, z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia należy potwierdzić klikając przycisk "Usuń".