Miejsca przechowywania kart szczepień

Funkcjonalność „Miejsca przechowywania kart szczepień” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania listą fizycznych miejsc przechowywania kart szczepień. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych miejsc a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”, zaś pod listą dostępny jest przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowe miejsce przechowywania kart szczepień należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz, w którym należy podać nazwę i adres miejsca i zapisać je klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane miejsca przechowywania kart szczepień należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym miejscu na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania miejsca, z tym że wypełniony danymi wybranego miejsca. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć miejsce przechowywania kart szczepień należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym miejscu na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych miejsca z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia miejsca należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.