Grupy pacjentów

Miejsca przechowywania dokumentacji

Funkcjonalność „Grupy pacjentów” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem grup pacjentów. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista grup pacjentów a przy każdej z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą grup pacjentów wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nową grupę pacjentów należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych grupy pacjentów. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane grupy pacjentów należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danej grupie pacjentów na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania grupy pacjentów z tym że wypełniony danymi wybranej grupy pacjentów. Po wprowadzeniu zmian należy dane zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć grupę pacjentów należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danej grupie pacjentów na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych grupy pacjentów z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia grupy pacjentów należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.