Materiały higieniczne

Materiały higieniczne

Funkcjonalność „Materiały higieniczne” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do definiowania rodzajów materiałów higienicznych i akcesoriów jednorazowego użytku. Materiały higieniczne podlegają mechanizmom gospodarki magazynowej zasobami. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych materiałów higienicznych a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”, zaś pod listą dostępny jest przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy rodzaj materiału higienicznego należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz w którym należy podać nazwę materiału higienicznego i zapisać dane klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane materiału higienicznego należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym rodzaju materiału higienicznego na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania materiału higienicznego, z tym że wypełniony danymi wybranego materiału higienicznego. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć materiał higieniczny należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym rodzaju materiału higienicznego na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych materiału higienicznego z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia materiału higienicznego należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.