Miejsca przechowywania dokumentacji specjalistycznej

Miejsca przechowywania dokumentacji specjalistycznej

Funkcjonalność „Miejsca przechowywania dokumentacji specjalistycznej” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem miejsc przechowywania papierowej specjalistycznej dokumentacji medycznej (okulistycznej, stomatologicznej, dermatologicznej, itd.). Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista miejsc przechowywania a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą miejsc przechowywania wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowe miejsce przechowywania należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych miejsca przechowywania. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane miejsca przechowywania należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym miejscu przechowywania na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania miejsca przechowywania z tym że wypełniony danymi wybranego miejsca przechowywania. Po wprowadzeniu zmian należy dane zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć miejsce przechowywania należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym miejscu przechowywania na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych miejsca przechowywania z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia miejsca przechowywania należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.