Magazyny

Magazyny

Funkcjonalność „Magazyny” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem magazynów funkcjonujących w zakładzie opieki zdrowotnej. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą magazynów wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy magazyn należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych magazynu. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane magazynu należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym magazynie na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania magazynu z tym że wypełniony danymi wybranego magazynu. Po wprowadzeniu zmian należy dane zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć magazyn należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym magazynie na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych magazynu z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia magazynu należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.