Kroplówki

Kroplówki

Funkcjonalność „Kroplówki” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do definiowania rodzajów kroplówek. Kroplówki podlegają mechanizmom gospodarki magazynowej zasobami. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych kroplówek a przy każdej z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”, zaś pod listą dostępny jest przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy rodzaj kroplówki należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz w którym należy podać nazwę kroplówki i zapisać dane klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane kroplówki należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym rodzaju kroplówki na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania kroplówki, z tym że wypełniony danymi wybranej kroplówki. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć kroplówkę należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym rodzaju kroplówki na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych kroplówki z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia kroplówki należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.