Inspektorzy sanitarni

Inspektorzy sanitarni

Funkcjonalność „Inspektorzy sanitarni” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do tworzenia bazy inspektorów sanitarnych, do których będą wysyłane dokumenty z systemu. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych inspektorów sanitarnych a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”, zaś pod listą dostępny jest przycisk „Dodaj”.

 

Aby dodać nowego inspektora sanitarnego należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz, w którym należy podać dane inspektora i zapisać je klikając przycisk „Dodaj”.

 

Aby zmodyfikować dane inspektora sanitarnego należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym inspektorze na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania inspektora sanitarnego, z tym że wypełniony danymi wybranego inspektora. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

 

Aby usunąć inspektora sanitarnego należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym inspektorze na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych inspektora z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia inspektora należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.