Grupy badań diagnostycznych

Grupy badań diagnostycznych

System pozwala na definiowanie badań diagnostycznych jakich wykonanie będą mogli zlecać lekarze pracujący w zakładzie opieki zdrowotnej. Badania te dla czytelności mogą być grupowane. Funkcjonalność „Grupy badań diagnostycznych” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” umożliwia definiowane grup badań. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetlane jest drzewo grup badań. Poniżej drzewa dostępny jest przycisk dodawania nowej grupy, a przy każdej pozycji w drzewie po najechaniu na nią kursorem myszy wyświetlają się przyciski edycji i usuwania danej grupy.

Każdy z wymienionych przycisków kieruje do formularza danych grupy.

Po wypełnieniu formularza lub wprowadzeniu zmian do formularza dane należy zatwierdzić przyciskiem.