Dni wolne

Dni wolne

Funkcjonalność „Dni wolne” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem dni wolnych od pracy (dni świątecznych; nie dotyczy sobót i niedziel) używanym w grafikach pracy personelu i grafikach działania aparatury. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista dni wolnych a przy każdym z nich przycisk „Usuń”. Pod listą dni wolnych wyświetla się przycisk „Dodaj”. Słownik jest domyślnie wypełniony listą dni świątecznych na lata 2000-2049.

Aby dodać nowy dzień wolny należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas okienko z prośbą o wprowadzenie daty. Po wprowadzeniu daty należy ją zatwierdzić klikając przycisk „OK”.

Aby usunąć dzień wolny należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym dniu wolnym na liście. Wyświetli się wówczas okienko z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia dnia wolnego. Zamiar usunięcia dnia wolnego należy potwierdzić klikając przycisk „OK”.